Váš železničný portál
Registrovať sa

Napäťová výluka Bohuslavice – Nivy, s nehodovou udalosťou

Prevádzka 15.3.2011 20:50 Martin Zobrazené: 1940

Od včerajšieho dňa začína etapa nepretržitých výluk medzi výhybňou Nivy a železničnou stanicou Trenčianske Bohuslavice. Vrámci prvej z týchto výluk boli nezávislou trakciou vezené všetky vlaky osobnej dopravy, vrátane vlakov vyššej kategórie. Križovanie vlakov prebiehalo na novo vybudovanej výhybni Nivy, ktorú sa dnes podarilo pokrstiť nehodovou udalosťou. Kvôli zlému naplánovaniu rušňov nezávislej trakcie a aj nehodovej udalosti dochádzalo k zmeškávaniu všetkých vlakov smerujúcich do Bratislavy, Žiliny a Košíc z dôvodu, že v stanici Trenčín stále chýbal jeden rušeň nezávislej trakcie, ktorý by mohol s vlakom pokračovať ďalej a muselo sa tak čakať na rušeň od vlaku z opačného smeru niekoľko desiatok minút, čo zbytočne predlžovalo časy meškaní. DOPLNENÉ: štvrtkové pokračovanie napäťovej výluky obmedzujúcej dopravu.

Nepretržitá výluka Trenčianske Bohuslavice – výhybňa Nivy sa týka prvej traťovej koľaje spolu s trakčným vedením, avšak počas dnešných prác a prác ktoré budú nasledovať vo štvrtok je nutné podľa plánu výluk na dlhší čas odpojiť aj druhú traťovú koľaj od napätia v trakčnom vedení, preto si výluka vyžaduje, aby na čele vlakov osobnej dopravy boli rušne nezávislej trakcie. Pre tento účel boli dopravené na ranných vlakoch zo Žiliny dva rušne zo strediska prevádzky depa Zvolen a to konkrétne 754.071 a 754.034. Rýchlikové „štvorky“ si tak konečne zajazdili na nefalšovaných rýchlikoch najvyššej kategórie. V depe Trenčianska Teplá sa nachádza ešte jeden stroj, ktorý vypomáhal na výlukách a to „Ceckaňa“ 751.204, ktorá predtým pôsobila v depe Žilina.
Posledný vlak ktorý prešiel inkriminovaným úsekom ešte pod napätím bol rýchlik 706 Strážov do Bratislavy. Výluka sa začala o 8:00 hod, kedy školáci zasadajú do svojich lavíc. Prvý vlak vezený nezávislou trakciou bol Os 3314 s „Ceckaňou“, ktorá pôsobila ako tretia výluková mašinka. Počas výluky sa pracovalo na prekládke či odstránení trakčného vedenia v traťovom úseku medzi žst. Trenčianske Bohuslavice a bývalou žst. Melčice. Celý priebeh narušila nehodová udalosť, ktorá zvýšila nárast predpokladaných meškaní o desiatky minút, či dokonca hodiny, kedy ostali všetky vlaky stáť v staniciach respektíve na trati. Po vyšetrení nehodovej udalosti bola prevádzka na trati opäť obnovená o 12:33 hod. V tom čase sa dohodli dispečeri, aby nedochádzalo k zmeškaniu všetkých následných vlakov na zvláštnom postupe. „Rýchlik 605 ostane v žst. Nové Mesto nad Váhom a bude nasledovať až za vlakom R 607, nakoľko ten už aj tak veľa mešká“. No páni s titulmi pred menami si neuvedomili to, že v stanici boli obsadené všetky koľaje s nástupišťami, inými vlakmi a tak vlak R 607 Impuls Leasing musel ostať čakať na trati pri výhybni Potvorice s generovaním meškania a čakať, kým R 605 „Dargov“ uvoľní koľaj s nástupišťom. Keďže to časovo vzhľadom na meškania vychádzalo nevhodne, meškanie vlakov sa zvyšovalo postávaním pred výhybňou Nivy a v Tr. Bohuslaviciach, pretože dochádzalo ku križovaniu sledu vlakov z oboch smerov.

Po náročnom dni plnom stresu pre dopravných zamestnancov bola napäťová výluka ukončená predčasne o 15:25 hod, čomu sa potešili cestujúci ale i pracovníci železníc, ktorí museli vykonávať rôzne iné úkony, ktoré bežne nie sú v ich náplni práce. Prvé vlaky ktoré prešli úsek už pod napätím so zdvihnutými zberačmi boli R 708 „Dubeň“ a R 609 „Bayer“. Návrat rušňa 754.034 bol do Žiliny na príprahu vlaku Os 3321 spolu s vlakovou „retrovkou“ 363.136. Posledné dva stroje 754.071 spolu s 751.204 boli napokon z Nového Mesta nad Váhom prepravené v závese vlaku R 703 Inovec, tiež do Žiliny. Počas celého priebehu výluky trakčného vedenia na druhej traťovej koľaji medzi spomínanými stanicami neprešiel ani jeden nákladný vlak, nakoľko to neumožňovala priepustnosť trate. Prvý nákladný vlak ktorý prešiel bol vlak spoločnosti Cargo na čele s rušňami 363.103 a 363.098, ktorý sa dostal do Zlatoviec po vlaku R 708, kde čakal na predchádzanie vlakom R 608 a za ním sa vydal na svoju ďalšiu púť smer Leopoldov.

Výlukové rušne nezávislej trakcie a ich činnosť:

1. – 754.071 = IC 502, IC 505, R 604, IC 511, R 606 / prvý záves R 703 do ZA
2. – 754.034 = R 600, R 603, Os 3370, R 605, Rv do NM / príprah 3321 do ZA
3. – 751.204
= Os 3314, Os 3377, R 602, R 607, Os 3320 / druhý záves R 703 do TNT

Meškania vlakov:
(zoradené od najväčšieho)

Os 3321 + 363 min, Os 3372 + 305 min, R 605 + 151 min, R 602 + 132 min, Os 3370 + 130 min, IC 505 + 103 min, R 606 + 52 min, R 604 + 52 min, Os 3327 + 51 min, R 607 + 40 min, Os 3329 + 20 min, R 609 + 20 min, IC 511 + 15 min, R 603 + 13 min, Os 3320 + 13min, R 703 + 12 min, IC 502 + 11 min, R 600 + 9 min, Os 3351 + 7 min, Os 3113 + 5 min

Situačný nákres úseku vylúčeného z prevádzky:


Fotografia novej výhybne Nivy ešte pred spustením / Foto: Shark ©


Priebeh nehodovej udalosti vo výhybni Nivy:

15.3.2011 je prvý deň použitá novo zriadená výhybňa Nivy na križovanie vlakov, ovládaná zo stanice Trenčianske Bohuslavice. Vlak Os 3370 od Zlatoviec mal zastaviť pred vchodovým návestidlom do tejto výhybne a počkať na križovanie s protiidúcim vlakom IC 505 Tatran, ktorý z dôvodu vylúčenia prvej traťovej koľaje medzi výhybňou Nivy a Trenčianskymi Bohuslavicami išiel po druhej traťovej koľaji, po ktorej v tento deň bola zavedená obojsmerná prevádzka z dôvodu nepretržitej výlukovej činnosti na prvej traťovej koľaji v bývalej žst. Melčice. Rušňovodič vlaku Os 3370 zastavil za vchodovým návestidlom celou dĺžkou vlaku, pred námedzníkom prvej výhybky, čím vošiel do ochranného priestoru vlakovej cesty, postavenej pre vlak IC 505. Na túto okolnosť ihneď reagoval do rádiostanice, na základe ktorej spolu so „spadnutím“ vchodového návestidla do polohy „stoj“ reagoval rušňovodič vlaku IC 505, ktorému sa podarilo zastaviť ešte pred týmto návestidlom. Podľa prvotných informácií sme sa dozvedeli, že vlak Os 3370 mal mať na vchodovom návestidle návesť „opatrne na privolávaciu návesť“ a rušňovodič spozoroval nesprávne otočené výhybky pre jazdu svojho vlaku. Avšak podľa informácií ktoré sa nám neskôr podarilo zistiť od zamestnancov železníc, pravdepodobne ide o prejdenie vchodového návestidla vlakom Os 3370 v polohe stoj, nakoľko zabezpečovacie zariadenie nedokazuje použitie privolávacej návesti a jeho plomba nebola porušená. To, čo bolo naozajstnou príčinou nehodovej udalosti však ukážu až výsledky vyšetrovania kontrolnými orgánmi.


Fotografie vlakov s nezávislou trakciou počas utorkových výluk:


Os 3377 / 751.204 / Zlatovce / Foto: Shark ©


R 603 OC Mirage / 754.034 + 362.012 / Zlatovce / Foto: Shark ©


IC 505 Tatran / 754.071 + 362.009 / Zlatovce / Foto: Shark ©


IC 505 Tatran / 754.071 + 362.009 / Trenčín / Foto: Djexpres ©


R 604 Dargov / 754.071 + 362.005 / Trenčín / Foto: Shark ©


R 604 Dargov / 754.071 + 362.005 / Trenčín / Foto: Djexpres ©


R 605 Dargov / 754.034 + 362.014 / Zlatovce / Foto: Shark ©


R 607 Impuls Leasing / 751.204 + 363.133 / Zlatovce / Foto: Shark ©


Os 3320 / 754.071 + 363.134 / Trenčín / Foto: Djexpres ©


Posun na vlak 606 / 754.071 / Trenčín / Foto: Djexpres ©


R 606 Liptov / 754.071 + 362.016 / Trenčín / Foto: Shark ©


A na záver ešte fotografia, ktorá je už históriou. Od dňa 12. marca 2011 už oficiálne neexistuje železničná stanica Melčice, ktorá so svojimi štyrmi dopravnými koľajami neraz vypomáhala priepustnosti trate. Od teraz sa budeme stretávať s Melčicami len ako zastávkou. Momentálne je na mieste zriadené hradlo, obsluhované miestne. Vchodové návestidlá od Tr. Bohuslavíc fungujú už len ako predzvesť, odchodové na smer Trenčín ako oddielové návestidlá hradla, a rovnako je to i v opačnom smere. Česť jej pamiatke!


Dopravná kancelária v žst. Melčice s elektromechanickým zabezpečovacím zariadením / Foto: Shark ©DOPLNENÉ:

Štvrtkový pohľad na výlukovú činnosť

Výlukové rušne nezávislej trakcie:

1. – 750.032 – RD ZVOLEN
2. – 754.069 – RD ZVOLEN
3. – 751.204 – RD TR.TEPLA (ZA)


Os 3327 / 751.204+362.001 / Zlatovce
/ Foto: Shark ©


Os 3320 / 754.069+363.136 / Zlatovce /
Foto: Shark ©


Os 3320 / 754.069+363.136 / Zlatovce /
Foto: Shark ©


IC 511 Gorenje / 750.032+362.009 / Výh. Nivy
/ Foto: Shark ©


IC 511 Gorenje / 750.032+362.009 / Výh. Nivy /
Foto: Shark ©


Posun od vlaku 3320 / 754.069 / Nové Mesto nad Váhom
/ Foto: Shark ©


R 609 Bayer / 363.133 / Nové Mesto nad Váhom
/ Foto: Shark ©


Posun na vlak 609 / 754.069 / Nové Mesto nad Váhom
/ Foto: Shark ©


R 609 Bayer / 363.133, v závese 754.069 / Nové Mesto nad Váhom / Foto: Shark ©

Autor: Team RailPage © 2011

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Napäťová výluka Bohuslavice – Nivy, s nehodovou udalosťou

Juraj Streber zo dňa 16.3.2011 10:32

krásne a zaujímavé fotky páni, niektoré by sa nestratili ani v galérii

Reagovať

T-751 zo dňa 16.3.2011 10:35

Dobrý deň prajem.Konečne nastal môj deň. Od 4.11.2010 znova čakám na takúto príležitosť. Teší ma hlavne rušeň 751 z Teplej so svojím jedinečným zvukom,ale škoda že je nasadený iba jeden.Mohli tu nasadiť aj 742, tie majú lepší zvuk ako 754-ky, ale tie sú tu zasa vzácnejšie (v Trenčíne). Bez tak trávim po fajronte chvíle na žel.stanici, ale teraz je aspoň lepší dôvod na to. Viem že kopu cestujúcich z toho nieje nadšených…ale ja teda rozhodne som. Konečne je tu poriadny ruch a rachot motorov ako kedysi. Tak vám prajem príjemnú výluku a so srdečným pozdravom Michal z Trenčína.
P.S.: Pozdravujem rušňovodičov motorových rušňov. A nebude vypísaná petícia za zachovanie rušňov 751 v prevádzke na našich tratiach ???

Reagovať

pilkus zo dňa 17.3.2011 15:28

„Rýchlikové „štvorky“ si tak konečne zajazdili na nefalšovaných rýchlikoch najvyššej kategórie“
? a doma asi tak čo vozia, rakúsko-uhorské zetky s hnojom a senom ?!? :otocka:

foto, nekomentujem. tradičná kvalita…

návestidlo platí, neplatí, platí, neplatí, platí, neplatí, platí, neplatí, platí, neplatí, platí, neplatí, platí len poobede, neplatí , platí, neplatí, platí, neplatí, PLATÍ ! tak nejak ?!?

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *