Váš železničný portál
Registrovať sa

Moderní lokomotivy společnosti Siemens zahajují pravidelný provoz v České republice

Česká republika 1.6.2006 20:10 Juraj Streber Zobrazené: 1223

Vícesystémové lokomotivy společnosti Siemens řady 189 provozované Německými drahami (DB AG) dostaly povolení pro mezistátní přepravu do Děčína. Česká republika učinila významný krok na cestě interoperability železniční dopravy s ostatními evropskými státy. DB AG spolu s výrobcem lokomotiv, společností Siemens, usilují o schválení vozidla pro provoz na celém území do konce roku 2006. Lokomotivy BR 189 vyrobené společností Siemens zahájí jako první moderní zahraniční lokomotivy provoz v České republice. Německé dráhy (DB AG) budou nasazovat tyto lokomotivy do přeshraničního provozu do Děčína. Jedná se o nejmodernější vícesystémové lokomotivy ve vlastnictví společnosti Railion, dceřiné společnosti DB AG, která se zabývá nákladní dopravou.

Příslušné povolení pro jízdu v úseku mezi hraničním přechodem Bad Schandau u Drážďan a Děčínem udělil Drážní úřad České republiky. Na této trati bude podle jízdního řádu nasazeno deset těchto lokomotiv. Společnost DB AG usiluje do konce roku 2006 o homologaci tohoto typu lokomotivy pro celou českou železniční síť.

Tento významný krok na cestě ke schválení typu lokomotivy BR 189 pro provoz na celém území ČR je důležitým mezníkem pro zajištění interoperability při přepravě zboží se sousedními státy. Při nasazení vícesystémových lokomotiv v mezinárodní přepravě odpadá náročné přepřahání lokomotiv a výměna strojvůdců. To mimo jiné snižuje náklady na mezinárodní dopravu, zvyšuje její flexibilitu a tím zlepšuje její konkurenceschopnost vůči silniční dopravě.

60% přepravy zboží, které v současné době realizuje DB AG prostřednictvím své společnosti Railion, přesahuje minimálně jednu státní hranici a tento trend neustále narůstá. Zvýšená poptávka po mezinárodních přepravních a logistických službách je zapříčiněna tím, že výrobní struktury podniků a tok materiálů přesahují hranice jednotlivých států a mají stále více mezinárodní charakter. Tím vzrůstá atraktivita kolejové dopravy, neboť jednou z jejích nesporných výhod je právě přeprava velkých objemů zboží na velké vzdálenosti.

Doposud mohla dceřiná dopravní společnost Railion mezi hranicemi a Děčínem nasazovat pouze letité lokomotivy bývalé říšské dráhy řady BR 180, které byly velmi náročné na údržbu. Moderní lokomotivy BR 189 jsou v provozu od roku 2002. Jako vícesystémová lokomotiva je vozidlo výrobce Siemens koncipováno pro celoevropské nasazení. V každém státě musí ovšem lokomotiva projít schvalovacím procesem, při kterém provoz povolí místní drážní autorita. Spektrum zemí, kde může lokomotiva BR 189 jezdit, je velice široké. V rámci jízd potřebných ke schvalování lokomotivy nebo při jejích prezentačních jízdách prokázala lokomotiva svou provozuschopnost již v 17 evropských zemích. K dnešnímu dni je lokomotiva schválena pro provoz v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Chorvatsku a Slovinsku. Přípravy nebo již samotný schvalovací proces probíhají vedle České republiky také v Nizozemí, Švédsku a Polsku.
Největší výzvou v první části procesu homologace byly extrémně nízké mezní hodnoty rušivého proudu v Česku. Rušivé proudy moderních asynchronních lokomotiv mohou ovlivnit zastaralá zabezpečovací zařízení, která hlídají volnost kolejových obvodů v české železniční síti. Tento problém se podařilo odstranit prostřednictvím optimalizace softwaru řízení trakčních měničů lokomotiv.

Povolení přeshraničního provozu trvalo zhruba osm měsíců. Pro schválení typu vozidla pro celé území České republiky vyžadují české úřady dovybavení příslušnou mobilní částí vlakového zabezpečovacího zařízení, některá dodatečná měření a dále úpravy softwaru v brzdovém systému. Další homologační jízdy lokomotivy pro schválení vozidla pro provoz na celém území ČR se uskuteční v září tohoto roku.

Autor: Jiří Strnisko (strnda)
Zdroj: www.siemens.cz

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *