Váš železničný portál
Registrovať sa

Lysá – Čelákovice, časť 3: provizórna preložka

Česká republika 27.12.2020 11:30 tratovak Zobrazené: 1787

Na úsek Lysá nad Labem – Káraný naviazala výluka druhej traťovej koľaje Káraný – Čelákovice. Jej nosnou časťou bolo vybudovanie provizórnej preložky koľaje tak, aby na pravom brehu Labe bolo možné vytvoriť miesto pre montáž novej mostnej konštrukcie. Prípravné práce však začali už o niekoľko mesiacov skôr…

 Najzaujímavejšou fázou budovania preložky bolo posunutie starého mosta do novej polohy – o tom ale až v ďalšej časti. Foto: Peter Bado, 14. 11. 2020

02 Pre dovoz materiálu na nový most bude slúžiť pracovná koľaj. Pôvodný zámer s výhybkou XP vloženou do preloženej 2.TK bol opustený, pracovná koľaj bude zriadená v osi 1.TK. Zdroj: Projektová dokumentácia, Metroprojekt Praha.

03 Začiatok budúcej preložky. S výrubom drevín v jej trase sa začalo ešte v zime. Foto: Peter Bado, 21. 2. 2020.

04 Zemné teleso preložky. Foto: Peter Bado, 17. 9. 2020.

05 Koľaj vľavo sa v januári zmení na pracovnú. Foto: Peter Bado, 23. 12. 2020.

06 Pohľad od mosta v ose 2. TK smerom ku Káranému. Foto: Peter Bado, 23. 4. 2020.

07 V novembri sa na pravom brehu Labe preložka už rysovala. Foto: Peter Bado, 14. 11. 2020.

08 Zemné teleso bolo čiastočne odťažené, zatiaľ iba pod 2. TK, z dôvodu zriadenia plochy pre montáž nového mosta. 1.TK príde na rad v januári. Foto: Peter Bado, 23. 12. 2020.

09 Ako materiál pre teleso preložky bol použitý výzisk od sanačného komplexu PM 200-2R. Foto: Peter Bado, 6. 9. 2020.

10 Poslednými parnými vlakmi, ktoré prešli po starých mostoch, boli v rámci Pražského železničného dňa Sp 10097/10098 z Prahy do Lysej nad Labem a späť. Zemná pláň preložky na pravom brehu bola pred dokončením. Foto: Peter Bado, 12. 9. 2020.

11 Jeden z posledných vlakov na pôvodnej 2. TK. Na preložke sa rysuje budúca pláň železničného spodku. Foto: Peter Bado, 2. 10. 2020.

12 Prvý vlak na preložke. Foto: Peter Bado, 27. 11. 2020.

13 Po úprave GPK už koľaj vyzerá uveriteľne. Foto: Peter Bado, 5. 12. 2020.

14 Na ľavom brehu Labe preložka čiastočne vrátila koľaj do polohy kde bola pôvodne. Zdroj: Príloha k TPZ pre roku 1927, Národní archiv Praha, MZ I, kt. 566.

15 Pohľad k mostom cez Labe v osi budúcej koľaje. Výrub drevín začal. Foto: Peter Bado, 21. 2. 2020.

16 Stromy a kríky sú preč, ale príroda sa nechcela vzdať… Foto: Peter Bado, 17. 6. 2020.

17 Rozšírené zemné teleso na ľavom brehu a na ňom zemná pláň. Foto: Peter Bado, 12. 9. 2020.

18 Výluka 2. TK začala znížením prevýšenia pre pokladač PKP 25/20.1H. Foto: Peter Bado, 29. 9. 2020.

19 Pláň železničného spodku hotová, mostné provizórium položené, kabely na svoju polohu ešte čakajú. Foto: Peter Bado, 5. 11. 2020.

20 Aj bez trakčného vedenia má trať niečo do seba… Foto: Peter Bado, 2. 12. 2020.

21 Oba mosty na preložke podmienili POTR 30 km/h. Foto: Peter Bado, 23. 12. 2020.

22 Pohľad na druhú stranu. V pozadí zastávka Čelákovice-Jiřina. Foto: Peter Bado, 21. 2. 2020.

23 V týchto miestach sa 1. TK (tá vľavo) zdvihne približne o 43 cm a posunie asi o 3,3 m dovnútra oblúka. Mostné provizórium je teda nevyhnutné. Foto: Peter Bado, 9. 12. 2020.

24 V januári mostné provizórium osirie. Foto: Peter Bado, 23. 12. 2020.

25 Po zriadení odbočky Káraný vyrástla v km 6,6 predzvesť Př 2S. Foto: Peter Bado, 20. 3. 2020.

26 Na prvý pohľad nezmysel – 1. TK je však ešte vylúčená a Př 1So bude čoskoro preznačená na Př 1S a označená správnym predzvestným upozorňovadlom. Foto: Peter Bado, 3. 4. 2020.

27 Predzvesť Př 2S slúžila svojmu účelu pomerne krátko – musela preložke ustúpiť. Foto: Peter Bado, 5. 11. 2020.

28 Predzvesť Př 2S v novej polohe bude slúžiť do septembra 2021. Př 1S doslúži začiatkom januára. Foto: Peter Bado, 11. 12. 2020.

29 Od 18. decembra sa jazdí po oboch koľajach. Foto: Peter Bado, 23. 12. 2020.

 

30 Začiatok preložky v km cca 6,8. Foto: Peter Bado, 21. 2. 2020.

 

31 Pláň železničného spodku pripravená na predštrkovanie. Foto: Peter Bado, 5. 11. 2020.

32 Koľaj čakajúca na podbíjačku. Foto: Peter Bado, 27. 11. 2020.

33 Nová niveleta oboch koľají bude v km 6,8 napokon o cca 0,5 m vyššie. Foto: Peter Bado, 23. 12. 2020.

34 Už sa len presne trafiť na most…, Foto: Peter Bado, 30. 11. 2020.

35 Dráteníci vo finále. Foto: Peter Bado, 14. 12. 2020.

 

Pridajte sa do diskusie!

2 komentáre k: Lysá – Čelákovice, časť 3: provizórna preložka

Pavel chomjak zo dňa 27.12.2020 13:41

Ako vždy – hodnotná fotoreportáž! Ďakujem a teším sa na ďalšie!

Reagovať

Peter zo dňa 28.12.2020 12:45

Pekna reportaz

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *