Váš železničný portál
Registrovať sa

Lysá – Čelákovice, časť 2: Lysá nad Labem – odbočka Káraný

PrevádzkaReportáže 19.11.2020 14:07 tratovak Zobrazené: 2753

Optimalizácia úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) pokročila do ďalšej fázy a tak po PRVEJ časti, venovanej najmä odbočke Káraný, sa teraz pozrieme na ďalšie dva stavebné postupy, ktoré boli venované úseku z Lysej nad Labem po odbočku Káraný dlhému cca 3470 m.

 Mapa oblasti. Zdroj: www.mapy.cz

Jednokoľajná trať medzi Lysou nad Labem a Prahou prestala po vzniku Československa vyhovovať potrebám prevádzky a tak prišiel nevyhnutný krok – jej zdvojkoľajnenie. ČSD mali pre tento úsek vypracovaný GVD 1927/28 už pre dvojkoľajnú prevádzku, avšak rozpory s mestom ohľadne zaústenia trate do stanice a kríženia s pozemnými komunikáciami nedovoľovali zapojenie druhej koľaj do žst. Lysá and Labem. Preto bola druhá koľaj z Čelákovic dočasne ukončená v blízkosti strážneho domčeku č. 1., kde vzniklo dočasné stanovište výpravcu a provizórna odbočka. Pravidelná doprava na druhej koľaji bola zahájená 15. mája 1927, ale plnohodnotná dvojkoľajná prevádzka s napojením do žst. Lysá nad Labem si musela počkať až do začiatku augusta nasledujúceho roku.

 Ukončenie dvojkoľajnej trate pred Lysou nad Labem podľa projektu z roku 1927. Zdroj: Národní archiv, fond Ministerstvo železnic I, kt 566.

Železničný zvršok prešiel za svoju existenciu niekoľkými obnovami. Posledná bola prevedená v 60. rokoch minulého storočia a koľajový rošt po desaťročiach zákonite vykazoval známky morálneho i technického opotrebenia. Vidina plánovanej optimalizácie trate však odsúvala zásadnejšie investície a tak boli v úseku vykonávané iba najnutnejšie údržbové a opravné práce. Napriek postupnej výmene koľajníc a podvalov sa v úseku s traťovou rýchlosťou 100 km/h dochoval až do optimalizácie koľajový rošt (koľajnice T, podvaly Dosta T8) s úctyhodným vekom vyše 50 rokov. Trakčné vedenie zo 70. rokov už tiež pomaly dosluhovalo.

 V rámci prípravných prác, v denných výlukách, prebiehala stavba základov stožiarov trakčného vedenia. Foto: Peter Bado, 29. 1. 2020

 Demontáž trakčného vedenia pred žst. Lysá nad Labem v prvej traťovej koľaji. Foto: Peter Bado, 23. 4. 2020

 Koľajový rošt bol v oboch koľajach znesený pokladačom PKP 25/20.1H. Foto: Peter Bado, 23. 4. 2020

 Pre montáž koľajového roštu bol použitý pokladač PTH 350. Foto: Peter Bado, 11. 6. 2020

Doštrkovanie druhej traťovej koľaje. Foto: Peter Bado, 14. 9. 2020

 ASP 08-32U v druhej traťovej koľaji. Foto: Peter Bado, 14. 9. 2020

 Dynamický stabilizátor DGS 62N.1 pri finále pred Lysou nad Labem. Foto: Peter Bado, 14. 9. 2020

 Dvojcestná zvarovňa DAF 440 TWT použitá primárne pre zváranie koľajníc z ocele triedy R350HT. Foto: Peter Bado, 17. 9. 2020

 

Aby mohlo dôjsť v oblúku pred odbočkou Káraný k zvýšeniu traťovej rýchlosti zo 100 na 125 km/h (V130 = 135 km/h; V150 = Vk = 140 km/h), bolo nutné zväčšiť jeho polomer, a prevýšenie koľaje v ňom na 150 mm, z pôvodných 627 m (631 m v druhej koľaji) na 775 m (779 m). To si vyžiadalo priečny posun koľaje č. 1 o cca 1 m a koľaje č. 2 o cca 1,5 m, a tak v km 4,165 až 4,340 bolo zemné teleso rozšírené, pričom toto rozšírenie predstavovalo asi najzaujímavejšiu časť stavby v tomto úseku.

 

 Pohľad od Lysej nad Labem na pôvodný oblúk, v ktorom bol v rámci optimalizácie zväčšený polomer spojený s rozšírením zemného telesa. Foto: Peter Bado, 16. 5. 2017

 Pohľad na rovnaké miesto z opačnej strany počas údržbových prác v roku 2017. Foto: Peter Bado, 17. 5. 2017

 Začiatok nepretržitej výluky – stožiare trakčného vedenia postavené v predstihu, rozvezené podvozky vz. 53 pre odvoz koľajových polí a čiastočne znesené trakčné vedenie. Foto: Peter Bado, 21. 4. 2020

 Práce na rozšírení železničného telesa. Foto: Peter Bado, 12. 5. 2020

 Práce na rozšírení železničného telesa. Foto: Peter Bado, 27. 5. 2020

 „Sonda“ do podvalového podložia. Foto: Peter Bado, 28. 4. 2020

 Štrk vysypaný na rozšírené teleso z vozňov Ua. Foto: Peter Bado, 10. 6. 2020

 „Preložka“ po položení koľajového roštu, pred prejazdom sanačného komplexu. Foto: Peter Bado, 15. 6. 2020

 Začiatok výluky druhej traťovej koľaje – znášanie stožiarov trakčného vedenia. Foto: Peter Bado, 10. 7. 2020

 

Optimalizácia predmetného úseku prebehla v dvoch stavebných postupoch. V oboch koľajach bol v zásade zvolený rovnaký postup – po prípravných prácach (napr. výstavba časti základov a stožiarov trakčného vedenia) nasledovalo znesenie koľajového roštu a práce na moste v km 1,786, odvodnení a úprave svahov. Po položení nového koľajového roštu bol nasadený sanačný komplex PM 200-2R, nasledovaný úpravou polohy koľaje, zriadením bezstykovej koľaje, trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia.

 Celkový pohľad na súpravu sanačného komplexu PM 200-2R pred Lysou nad Labem v prvej traťovej koľaji. Foto: Peter Bado, 15. 6. 2020

 Odvoz výzisku od PM 200-2R zabezpečoval pri jeho prvom nasadení rušeň 744.501. Foto: Peter Bado, 15. 6. 2020

 Celkový pohľad na súpravu sanačného komplexu PM 200-2R v druhej traťovej koľaji. Odvoz výzisku zabezpečoval rušeň T 478.1146. Foto: Peter Bado, 7. 9. 2020

 Pohľad na dvojicu ťažiacich zariadení PM 200-2R. Foto: Peter Bado, 7. 9. 2020

 Zriaďovanie podkladnej vrstvy a koľajového lôžka sanačným komplexom. Foto: Peter Bado, 7. 9. 2020

 Detail zriaďovania podkladnej vrstvy. Foto: Peter Bado, 9. 9. 2020

 Úprava GPK sanačným komplexom. Foto: Peter Bado, 9. 9. 2020

 Pohľad na koľaj po prejazde sanačného komplexu PM 200-2R. Foto: Peter Bado, 7. 9. 2020

 

Za zmienku stojí i aktivácia autobloku využívajúceho počítače osí, ktorý bol na tejto stavbe použitý prvý raz v Českej republike. Dĺžka jednotlivých oddielov je cca 700 m, čo postačuje pre rýchlosť 100 km/h, nakoľko traťová rýchlosť 140 km/h bude zavedená až so systémom ETCS. Priecestie v km 1,524 bolo zrušené, v km 2,832 rekonštruované. Nepretržitá výluka prvej koľaje prebiehala od 20. apríla do 9. júla, druhá koľaj bola vylúčená od 9. júla do 29. septembra. Stavba má i svoje webové stránky, kde je možné jej priebeh sledovať: https://lysa-celakovice.cz/ .

 Predzvesti odbočky Káraný slúžili svojmu účelu pomerne krátko. Foto: Peter Bado, 8. 4. 2020

 Labutia pieseň predzvestí vchodových návestidiel žst. Lysá nad Labem. Foto: Peter Bado, 10. 6. 2020

 V súčasnosti stále nezvyčajný pohľad na návestidlá autobloku vzdialené od seba cca 700 m. Foto: Peter Bado, 14. 9. 2020

 Krátko po uvedení do prevádzky preukázal autoblok s oddielmi dlhými 700 m svoje prednosti ohľadne zvýšenia priepustnosti trate. Pri odklonoch nastali situácie, kedy bol v každom oddiele vlak.

Zdroj: https://grapp.spravazeleznic.cz/, 15. 7. 2020.

 

Peter Bado

 

Pridajte sa do diskusie!

2 komentáre k: Lysá – Čelákovice, časť 2: Lysá nad Labem – odbočka Káraný

Altsohler zo dňa 22.11.2020 11:21

Spolupracovník

Skvelý článok – zaujímavá téma, prehľadný text a premyslene radené fotografie s popisom. Fotky krásne samé o sebe, presahujú žáner dokumentu. Keby mala každá stavba takýto report… Škoda že autor nebude dokumentovať Žilinu…Už končím s chválou, ešte si niekto pomyslí že som najatý 😉 Ja sa trápim s článkom od leta a dúfam že ho dokončím do Vianoc…

Reagovať

tratovak zo dňa 22.11.2020 21:37

„Škoda že autor nebude dokumentovať Žilinu…“

V časti stavby by som mal mať aspoň jeden prst, tak kto vie… 😉

A ďakujem za pochvalu 🙂

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *