Váš železničný portál
Registrovať sa

Lysá – Čelákovice, časť 1: Odbočka Káraný

Česká republikaPrevádzkaReportáže 10.4.2020 10:07 tratovak Zobrazené: 1956

Práve prebiehajúca optimalizácia úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) je stavbou, technicky i technologicky zaujímavou, ktorá stojí za ohliadnutie. Jej popis je prehľadne spracovaný napr. na webe koridory.cz , ale pretože je rozložená do rokov 2019 až 2022, núka sa pohľad na ňu v niekoľkých samostatných ohliadnutiach. Každé z nich bude reflektovať jednu z etáp výstavby a chýbať nebudú ani čriepky z histórie tejto na prvý pohľad nenápadnej trate. V prvej časti sa pozrieme na práve dokončenú odbočku Káraný.

 Mapa oblasti z roku 1961. Zdroj: https://archivnimapy.cuzk.cz/

Medzistaničný úsek Lysá nad Labem – Čelákovice bol postavený ako súčasť tzv. Polabskej dráhy, konkrétne jej vetvy Lysá nad Labem – Praha. Koncesia na jej výstavbu bola vydaná v roku 1870, o rok neskôr sa konala vojensko-technická revízia a v roku 1872 prebehla politická pochôdzka.  Rakúska severozápadná dráha (ÖNWB) uviedla do prevádzky jednokoľajnú trať z Nymburka do Prahy 4. októbra 1873. V km cca 5,1, na začiatku katastra obce Káraný, vzdialenej od trate vzdušnou čiarou asi 2,5 km, bol postavený strážny domček č. 3 a sprvoti nič nenasvedčovalo tomu, že toto miesto bude neskôr svojím spôsobom pozoruhodné.

Projekt napojenia vlečky do vodárne v Káranom do traťovej koľaje Lysá – Čelákovice z roku 1906. Zdroj: Archív Pražské vodovody a kanalizace.

Na prelome 19. a 20. storočia hľadala Praha a niektoré priľahlé obce vhodný zdroj pitnej vody. Voľba napokon padla na priestor v okolí sútoku Jizery a Labe, pričom vodáreň bola umiestnená do obce Káraný. Pre zabezpečenie dodávok stavebného materiálu a neskôr i uhlia pre chod vodárne bola vybudovaná v roku 1906 vlečka napojená na trať v km 4,809. Zabezpečovacie zariadenie bolo ovládané z drevenej návestnej búdky postavenej v km 4,997 neďaleko strážneho domčeka č. 3. K zásadnej zmene pomerov došlo v súvislosti so zdvojkoľajnením trate (dvojkoľajná prevádzka začala v máji 1927), kedy bolo vybudované v mieste odbočenia vlečky hradlo Káraný.

Pohľad na bývalé hradlo Káraný od výhybky K1, z ktorej odbočovala, vtedy už nevyužívaná, vlečka do vodárne v Káranom. Foto: Peter Bado, 24. 11. 2005.

Ďalšiu zmenu pomerov priniesla eletrifikácia trate, ktorá bola plánovaná na roky 1965 až 1966, dokončená ale až v roku 1976. Mechanické oddielové návestidlá boli v rámci predelektrifikačných úprav vymenené za svetelné a obnovou prešiel i železničný zvršok, novo tvorený sústavou T. V roku 1964 bola vymenená výhybka K1 a v roku 1968 obe traťové koľaje. V predĺžení odvratnej koľaje vlečky boli položené výhybka a dve slepé koľaje, označované ako „Pracovná koľaj ČSD v Káranom“. Tieto slúžili ako montážna základňa koľajových polí a neskôr ako odstavné pre správkove vozne.

 Pohľad na začiatok vodárenskej vlečky od výhybky K2. V jej priamom smere pokračuje „Pracovná koľaj ČSD v Káranom“. Foto: Peter Bado, 24. 11. 2005.

V súvislosti s obnovou vodárenskej vlečky v roku 1985 došlo k výmene výhybky K2, zásadná zmena sa však udiala v roku 1996. V súvislosti s rekonštrukciou žst. Lysá nad Labem bol v traťovom úseku do Čelákovic hradlový poloatoblok nahradený automatickým hradlom, ktorého oddielové návestidlá ostali v priestore niekdajšieho hradla. Výhybky K1 a K2 boli prestavované ručne a zabezpečené výmenovými zámkami s elektromagnetickou závislosťou. Pomocné stavadlo bolo umiestnené vedľa budovy bývalého hradla, ktoré viac nebolo obsadené.

 Výhybka na začiatku, vtedy už roky nepoužívanej, „Pracovnej koľaje“. Foto: Peter Bado, 24. 11. 2005.

Doprava na vlečke do káranskej vodárne strácala po jej plynofikácií prakticky význam a jej obsluha ustala v 90. rokoch. Poslednými jazdami boli historické vlaky, posledný bol na vlečku vypravený 28. septembra 2002. Oficiálne bola prevádzka na vlečke ukončená k 31. marcu 2003. Neutešený technický stav výhybky K1, vloženej v roku 1964, viedol k výmene jej srdcovky za koľajnicu a 4. novembra 2006 tak zanikla i teoretická možnosť obsluhy vlečky. Vlečka bola znesená v septembri 2007 a samotnú výhybku K1 nahradila SŽDC koľajovým poľom o niekoľko mesiacov neskôr.

Pohľad na zbytky „Pracovnej koľaje“ s návestidlami automatického hradla v pozadí. Foto: Peter Bado, 24. 11. 2005.

V rámci prebiehajúcej stavby bola pri bývalom hradle zriadená odbočka Káraný, ktorá umožní realizovať práce v medzistaničnom úseku bez výraznejšieho obmedzenia železničnej dopravy. Pretože ale GVD bude i v budúcich rokoch zostavený tak, že v týchto miestach bude dochádzať k míjaniu sa osobných vlakov, bolo pre elimináciu ich meškaní pri výlukovej činnosti rozhodnuté odbočku zriadiť ako trvalú. V rámci prípravných prác boli položené káblové trasy, postavený technologický domček a v denný výlukách došlo k postaveniu nových stožiarov trakčného vedenia a návestidiel novej odbočky.

 Srdcovka výhybky K1 vydržala v traťovej koľaji 42 rokov. Po jej náhrade za koľajnicu zanikla možnosť obsluhy vodárenskej vlečky. Foto: Peter Bado, 18. 9. 2007

Ako prvá začala 10. marca nepretržitá výluka druhej traťovej koľaje. V rámci nej bol znesený koľajový rošt, odťažené koľajové lôžko s podvalovým podložím a zriadené konštrukčné vrstvy železničného spodku. Nový zvršok je sústavy UIC 60 a výhybky sú tvaru J60 1:11-300, umožňujú teda jazdu do odbočky rýchlosťou 50 km/h. Po „preklopení“ výluk 26. marca sa práce sústredili na prvú traťovú koľaj a vloženie výhybiek č. 1 a 4 s prípojnými koľajovými poľami. Práce boli ukončené 9. apríla, čím sa zavŕšil prvý stavebný postup. Odbočka Káraný je diaľkovo ovládaná zo žst. Čelákovice.

 Srdcovka z výhybky K2 poslúžila zrejme ako náhradný diel. Koniec vlečky do vodárne sa blížil. Foto: Peter Bado, 18. 9. 2007

 Brány trakčného vedenia a „zabudnuté“ návestidlo signalizovali, že sa tu nachádzalo koľajové rozvetvenie. Foto: Peter Bado, 18. 8. 2009

Osirelá budova bývalého hradla Káraný a pozostatky výhybky K1 medzi traťovými koľajami. Foto: Peter Bado, 18. 8. 2009

 Hoci optimalizácia trate bola v príprave, koľajový rošt z roku 1968 vyžadoval údržbu. V úseku pri Káranom boli koľajnice vymenené, podvaly zahmoždinkované a koľaje podbité v roku 2017. Foto: Peter Bado, 10. 5. 2017

Po ukončení údržbových prác vyzerali obe koľaje skoro ako nové. Foto: Peter Bado, 19. 5. 2017

 Prípravné práce začali už v roku 2019 a pokračovali hneď z kraja roku 2020. V rámci nich bol postavený technologický domček, pracovalo sa na káblových trasách a boli vybudované základy pre stožiare trakčného vedenia. Foto: Peter Bado, 29. 1. 2020

 Základy niekdajších návestidiel N I a Lo a budúce návestidlo 2L. Foto: Peter Bado, 21. 2. 2020

Postavené nové stožiare trakčného vedenia a vjazdové návestidlá od Lysej nad Labem ako predzvesť prvého stavebného postupu. Foto: Peter Bado, 21. 2. 2020

 Znášanie koľajových polí v priestore budúcej odbočky Káraný zabezpečil koľajový žeriav Gottwald GS 100.06 T. Foto: Peter Bado: 11. 3. 2020

 Pohľad na vytrhnutú 1. TK v mieste budúcej odbočky Káraný. Foto: Peter Bado, 11. 3. 2020

 Pokládka výhybiek č. 2 a 3 a prípojných koľajových polí sa niesla v opäť v réžii koľajového žeriavu Gottwald GS 100.06 T. Foto: Peter Bado 19. 3. 2020

 Budúca odbočka Káraný krátko po znesení koľajových polí v 2. TK. Foto: Peter Bado, 27. 3. 2020

 Odťaženie materiálu podvalového podložia prebehlo v nočných výlukách do vozňov Ua. Foto: Peter Bado, 27. 3. 2020.

 Pokládku výhybiek č. 1 a 4 zabezpečoval koľajový žeriav EDK 300/5.1. Foto: Peter Šoltys, 3. 4. 2020

 Úprava GPK v podaní ASP 08-475/4S. Foto: Peter Šoltys, 5. 4. 2020

Pred ukončením výluky v odbočke Káraný. Foto: Peter Bado, 8. 4. 2020

Schematické znázornenie káranských premien v orientačných časových úsekoch: a) po uvedení vlečky do prevádzky; b) po zdvojkoľajnení; c) po elektrifikácií trate; d) po aktivovaní automatického hradla; e) po zrušení vlečky; f) po aktivovaní odbočky Káraný. Kresba: Maroš Súkeník

 

Autor: tratovak

 

Pridajte sa do diskusie!

2 komentáre k: Lysá – Čelákovice, časť 1: Odbočka Káraný

Rudo363 zo dňa 11.4.2020 14:54

Je až neuveriteľné ako dlho to vydržalo v takomto stave a taktiež ako to chlapci s technikou dokazali zmodernizovat. Klobuk dole

Reagovať

Altsohler zo dňa 14.4.2020 9:11

Spolupracovník

Zaujímavé… takéto články sú dosť vzácne…

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *