Váš železničný portál
Registrovať sa

„Lolek a Bolek“ (ET 41-105) v Trebišove

Reportáže 4.3.2012 19:30 Pavel Chomjak Zobrazené: 2512

Koncom prvej polovice februára vypravili z Roterdamu súpravu prázdnych nákladných vozňov na ďalekú cestu do východoslovenských Sečoviec. Ich cieľom bola nakládka repky v sile Palma Agro, ktorého vlečkové koľajisko je zaústené do spomínanej železničnej stanice. Dopravňa Sečovce sa nachádza na jednokoľajnej trati Vranov nad Topľou – Trebišov, na ktorej je niekoľko rokov zastavená osobná doprava a podľa potreby sú na trať vypravované manipulačné, prípadne aj iné nákladné vlaky. Transakcia je záležitosťou firmy GLENCORE, prepravu zabezpečuje firma LTE. V nasledujúcej fotoreportáži ponúkame viacero zaujímavých fotografií z uvedenej prepravy.

Nami sledovaný vlak vstúpil na územie Českej republiky 13. februára 2012 ráno. V Děčíne bola do jeho vedenia zapriahnutá lokomotíva 189 154, alebo ak chcete ES 64 F4-154, ktorá súpravu dopravila do Olomouce. V podvečerných hodinách došlo na olomouckom prednádraží k výmene strojov a vedenia sa ujal čmeliak 770 527, za ktorým bol zaradený ďalší čmeliak 771 507. Pre poruchu budenia hlavného generátora ho bolo potrebné päťstosedmičku prepraviť ako nečinný na opravu do Vrútok. Keďže elektrická stoosemdesiat deviatka mala pokračovať v ceste do Petrovíc u Karvinej, presunula sa na postrk a v časti trate z Olomouce do Hraníc na Moravě, ktorú ešte mali obe lokomotívy spoločnú, pomohla so záťažou vlakovému čmeliakovi 770 527.


Lokomotíva 189 154 (ES 64 F4-154) bola zachytená za súmraku v Olomouci vedľa žehličky 110 044 ČD. Vpravo stojí vlak prepravujúci kontajnery do Púchova.

Cesta z Hraníc na Moravě ubiehala v rámci možností vlakového hnacieho vozidla a danej záťaže uspokojivo. Po odstavení rušňa 771 507 vo Vrútkach nasledovali ešte krátke pobyty na Štrbe, v Košiciach, v Nižnej Myšli a vo výhybni Slivník, odkiaľ pochádza prvý ranný snímok nadchádzajúceho dňa.


Čmeliak 770 527 rozbieha vlak 1.násl.45749 z výhybne Slivník.


: Zapadajúci mesiac bol nemým svedkom ranného stretnutia nákladných vlakov na súbehu tratí normálneho (vľavo) a širokého rozchodu (vpravo) medzi výhybňami Slivník a Čelovce. Na postrku vlaku so železnou rudou pre USS Košice usilovne pomáhala širokorozchodná dvojička 125 824+823.


Lokomotíve 770 527 zostáva do cieľa cesty necelá desiatka kilometrov. Aby mohol vlak odísť, je potrebné v Trebišove vyčkať na začiatok dopravnej služby v Sečovciach.


Trať z Trebišova do Vranova nad Topľou vedie väčšinou medzi poliami a lúkami v relatívnej rovine. Zima tu so svojimi vrtochmi ale dokáže traťovákov poriadne potrápiť. V pozadí za prerazeným závejom je vidieť časť mestečka Sečovce.


Pohľad z rušňa na vozne prechádzajúce závejmi.

Po príchode do Sečoviec sa uskutočnil posun. Najprv bola časť vozňov vlakovou lokomotívou odstavená na šiestu koľaj, následne sa čmeliak vrátil pre druhý diel súpravy a dopravil ho do areálu vlečky. Po jeho odvesení a vyhnutí sa na inú koľaj zašla na opačný koniec posunujúceho dielu rosnička a ďalšiu manipuláciu s vozňami už prevádzala ona. Nebola síce zelená, ako by sa na správnu rosničku patrilo, ale mňa svojou prítomnosťou a aj výzorom veľmi, ale naozaj veľmi potešila a postupne pribudlo do archívu viacero zaujímavých záberov. Po ukončení posunu a odstavení čmeliaka nasledovala cesta domov, v úseku Trebišov – Košice v zánovnej motorovej jednotke 861 002.

Na tomto zábere je loko 770 527 zdokumentovaná počas posunu na 6. koľaji v Sečovciach.


770 527 na vranovskom zhlaví žst. Sečovce.


Rosnička 710 694 čaká na prípojnej koľaji vlečky Palma Agro na súhlas na vjazd do železničnej stanice. Koľaj v pravo je traťová koľaj smer Vranov nad Topľou.


Posun rosničky na vranovskom zhlaví žst. Sečovce


Lokomotíva 710 694 dňa 14. februára 2012


Detailná snímka označenia rosničky


Čmeliak po náročnej nočnej jazde odchádza do vlečky, kde bude deponovaný pred ďalším výkonom.


Rosnička v plnom nasadení pri vážení prázdnych vozňov pred nakládkou.


Stretnutie lokomotív, ktoré sa v budúcnosti asi už nebude opakovať: 770 527 a 710 694 vo vlečke Palma Agro Sečovce


Mĺkva železničná stanica Sečovce …


Fotografia na rozlúčku: rušňovodiči spoločnosti LTE – Viliam a Dalibor

Nakládka trvala niekoľko dní a cieľovou stanicou naložených vagónov bola stanica Klemensów v Poľsku. Pretože sa nepodarilo dohodnúť prepravu cez PPS Plaveč, bola použitá dlhšia trasa cez Petrovice, odkiaľ už 16. 2. smerovala do Sečoviec ďalšia skupina prázdnych vozňov vedená poľskou elektrickou dvojdielnou lokomotívou, ktorú si na tento účel prenajala spoločnosť LTE. Vlak do Sečoviec dorazil 17. februára ráno. Rušeň ET 41-105 PKP od tohto dňa drží jedno prvenstvo – stal sa prvým svojej rady, ktorý zavítal do trebišovskej stanice. V Sečovciach zatiaľ čmeliak 770 527 zostavil vlak a v dopoludňajších hodinách ho doviezol do Trebišova, kde si lokomotívy súpravy navzájom vymenili a zatiaľ čo čmeliak viezol prázdne vozne určené na nakládku do Sečoviec, čata aj s lokomotívou ET 41-105 oddychovala.

Predchádzajúcich niekoľko dní fúkal silný vietor a padal drobný prachový sneh. Do motorovej jednotky 861 001 idúcej z Košíc do Humenného ako zrýchlený vlak 1903 „Vihorlat“ som 17. februára nastupoval s obavami, či do Trebišova necestujem zbytočne vzhľadom na nepriaznivé počasie.


Sneh padal a vietor fúkal aj v Trebišove, ale fotografovať sa dalo. Na snímke je zachytený stroj 770 527 krátko pred odchodom do Sečoviec s prázdnymi vozňami prevzatými od ET 41-105. Pred tým však trať „očistili“ od snehu traťováci so svojimi mechanizmami.


Spoločný záber rušňa 770 527 s odchádzajúcou dieselovou motorovou jednotkou 861 001 z Trebišova.

Že sa snehové frézy namontované na motorových vozíkoch nevozili zbytočne, je vidieť aj na tomto obrázku. V týchto miestach mali možnosť predviesť svoje kvality, no proti niektorým zafúkaným úsekom na širokorozchodnej trati to však bola „slabota“. Na pomoc pri sprejazdňovaní širokorozchodnej trate prišiel ukrajinský snehový pluh aj s dvojdielnou lokomotívou VL 11-107.

770 527 po príchode do Sečoviec pred začatím posunu.


Snehom zaviata trať smerom do Vranova nad Topľou.


Čmeliak zatláča skupinu vozňov na šiestu koľaj v žst. Sečovce.


Trebišovské zhlavie žst. Sečovce s čmeliakom 770 527, ktorý sa chystá dopraviť určené vozne do areálu vlečky.


Pohľad opačným smerom na odstavenú skupinu vozňov z predchádzajúceho posunu a odchádzajúci čmeliak s vozňami do vlečky.


Posun v areáli vlečky


Posledné stretnutie nám už známych lokomotív v areáli vlečky Palma Agro Sečovce.


710 694 nastupuje do práce. Pred nakládkou je potrebné zistiť na koľajovej váhe skutočnú hmotnosť všetkých vozňov.

Po splnení všetkých úloh v Sečovciach sa rušeň 770 527 vrátil do Trebišova, kde zaujal miesto na konci vlaku, aby cestou do Petrovíc pomohol lokomotíve ET 41-105 (v Poľsku prezývanej Lolek a Bolek) zdolávať náročné stúpania. O tom, koľko je miesta vo vyfrézovanom záveji okolo prechádzajúcich vozidiel a ako vysoko sneh dosahoval, vypovedá táto fotografia:

Železná cesta pod bielou perinou.

Nasledujúce zábery zachytávajú okamihy pred odchodom z Trebišova a za súmraku aj v Košiciach. Sneženie a vietor – oboje s rôznou intenzitou – neprestávalo a obidve lokomotívy mali čo robiť, aby vlak uviedli do chodu.

Fotografia lokomotív ET 41-105 a 770 527 v Trebišove pred zájdením čmeliaka na koniec vlaku.


Celkový pohľad na časť koľajiska železničnej stanice Trebišov s vyššie spomínanými rušňami. Ako prvá koľaj sprava leží koľaj širokého rozchodu.


Krátke zastavenie na stodruhej koľaji v železničnej stanici Košice.


Spoločná fotografia so zasneženou dvojičkou 131 045+046 v Košiciach.


Rozlúčková snímka s lokomotívou ET 41-105 rozbehujúcou súpravu z Košíc …

… a s usilovným čmeliakom 770 527 vyvíjajúcim ťažnú silu na konci vlaku.

Medzičasom sa udalosti dali do pohybu a druhá súprava smerujúca do poľského
Klemensówa už opustila územie Slovenskej republiky cez PPS Plaveč v noci z 24. na 25. februára. Zdrojom pohybu boli rušne 771 507, 740 790 a 947, ktoré po návrate na Slovensko ukončili službu v Prešove a odstavené pri depe čakali na ďalšiu prácu do utorka 28.2.2012, kedy odviezli ďalší vlak na trati medzi maďarským Hidasnémeti a poľskou Muszynou. Reportáž končia tri rôzne pohľady na odstavené rušne 771 507, 740 790 a 947 v železničnej stanici Prešov.

771 507


740 790+947


771 507 + 740 947 + 740790

Rušňovodičom Vilovi a Daliborovi ďakujem za ich ochotu a trpezlivosť a zároveň prajem vždy šťastný návrat zo služby!

Text a foto: Pavel Chomjak

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: „Lolek a Bolek“ (ET 41-105) v Trebišove

Michal Timko zo dňa 5.3.2012 18:16

Vedel som o jazdách no netušil som že sa objaví report .Kvalitka 🙂

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *