Váš železničný portál
Registrovať sa

Investície v ZSSK CARGO v roku 2006

Slovensko 12.4.2006 5:50 Juraj Streber Zobrazené: 1112

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ďalej ZSSK CARGO) by mala v roku 2006 preinvestovať 1, 084 mld. Sk, ktoré sa použijú na realizáciu 54 projektov. Najväčší objem investičných prostriedkov – 54 percent, resp. 585 mil. Sk – bude prostredníctvom 11 konkrétnych projektov nasmerovaných do modernizácie dopravných prostriedkov. Vo vozňovom parku ZSSK CARGO sa v súčasnosti nachádza vyše 16 300 nákladných vozňov a 850 rušňov. Vzhľadom na obmedzené investičné zdroje sa obnova tohto parku už viacero rokov nerieši nákupom nových vozidiel (vysoké náklady na ich obstaranie), ale modernizáciou a rekonštrukciou jestvujúcich vozidiel. A to s ohľadom na medzinárodné požiadavky, interoparabilitu, hospodárnosť prevádzky, konkurencieschopnosť i požiadavky zákazníka (ochrana zásielok, manipulácia pri nakládke i vykládke, upínanie bremien a pod.).

Medzi najvýznamnejšie a finančne najnáročnejšie aktivity ZSSK CARGO v tejto oblasti možno v roku 2006 zaradiť:

Ďalšiu modernizáciu vozňov Res na vozne Rilns – Už vlani sa ZSSK CARGO podarilo modernizovať 150 kusov týchto vozňov. V roku 2006 to bude ďalších 150 kusov. Vozne Rilns sú 4-nápravové a sú vybavené posuvnou plachtovou strechou. Používajú sa na prepravu rozmernejších zásielok, dlhých predmetov, výrobkov strojného, hutného, drevárskeho a stavebného priemyslu, ktoré je potrebné chrániť pred poveternostnými vplyvmi, poškodením, prípadne odcudzením.

Modernizáciu vozňov Eanos – ZSSK CARGO by mala v roku 2006 modernizovať 80 kusov týchto vozňov, v roku 2007 ďalších 70 kusov. Ide o vysokostenné vozne na prepravu ťažkých sypkých substrátov a drevnej hmoty, ktoré sa používajú najmä pri tranzitných prepravách. Rekonštrukciou podvozkov sa dosiahne nielen vyššia jazdná rýchlosť vozňov, ale aj vyššia únosnosť 65 ton.

Ďalšiu modernizáciu motorových rušňov 735 na rušne 736 – Projekt sa realizuje postupne od roku 2002 s tým, že vrátane roku 2006 by sa malo takto modernizovať celkovo 16 kusov rušňov. Rušne 736 sa používajú na vozbu ľahkých nákladných vlakov a oproti svojim starším predchodcom sa vyznačujú zníženou spotrebou pohonných hmôt, vyšším a spoľahlivejším (bezporuchovým) výkonom spaľovacích motorov a tiež komfortnejším vybavením stanovišťa rušňovodičov (ergonomika, klimatizácia, chladnička).

Menšie finančné čiastky budú v roku 2006 vynaložené na modernizáciu vybraných typov rušňov v rámci viacerých projektov zameraných na inštaláciu novej elektrodynamickej brzdy, statických nabíjačov akumulátorových batérií, vlakových zabezpečovačov MIREL VZ1 a MIREL RM1, mikroprocesorového riadenia rušňa MIRER a tiež ďalšie drobné rekonštrukcie a úpravy. Dovedna však pôjde asi o 72 mil. Sk.

Do budov bude v roku 2006 nasmerované 1 percento celkových investičných prostriedkov ZSSK CARGO, do stavieb 5 percent, do pracovných strojov a zariadení vrátane hardvéru 9 percent, do prístrojov a zvláštnych technických zariadení 5 percent a do nehmotného majetku 26 percent. Medzi najzaujímavejšie projekty v týchto oblastiach patria:

Projekt nového informačného systému pre podporu prevádzky IS PP (oblasť nehmotného majetku) – ZSSK CAGRO je v súčasnosti užívateľom informačného systému IRIS-N, ktorý plní funkciu hlavného informačného systému spoločnosti pre podporu prevádzky. Nahradiť ho má nový IS PP, ktorým sa dosiahne vyššia pružnosť, variabilnosť a nezávislosť systému, ako aj nižšie náklady na jeho údržbu a prevádzku. Nový systém pritom zabezpečí sledovanie a riadenie prepravného výkonu, sledovanie a riadenie vlakovej prevádzky, sledovanie a riadenie činnosti vlakových čiat, sledovanie zásielok a realizácie prepravných potrieb zákazníka, reporting, prezentáciu a podporu rozhodovania a tiež komunikáciu s inými železnicami. Realizácia celého projektu v hodnote 330 mil. Sk je naplánovaná na roky 2005 až 2007, pričom v roku 2006 sa preinvestuje až 75 percent tohto objemu. (Vlani to bolo necelých 10 mil. Sk.)

Zdroj: ZSSK Cargo

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *