Váš železničný portál
Registrovať sa

Fototipy: III. časť – cez 22 tunelov

Tip na výlet 14.3.2007 23:40 Pavol kukučík Zobrazené: 5364

Medzi technicky a fotograficky zaujímavé železničné trate patrí neodmysliteľne aj trať Banská Bystrica – Odbočka Dolná Štubňa, ktorá sa stala námetom pre tretiu časť nášho seriálu.

Doplnené video! Táto sklonovo veľmi náročná trať prechádza cez horské pásma Starohorských vrchov, Veľkej Fatry a Kremnických vrchov, vďaka čomu muselo na nej byť prerazených 22 tunelov, ktoré z celkovej 46 km dĺžky trate tvoria 12 km.

Základné údaje:
Úsek dvadsiatich dvoch tunelov leží na trati 170 (Vrútky – Zvolen). Na úseku, ktorému sa venujeme v dnešnom článku je jednokoľajná, bez elektrifikácie. Zaujímavá je početnými stúpaniami a klesaniami a množstvom mostov, viaduktov a tunelov.

Ako sa sem dopraviť:
Možností je viac, buď najprv do stanice Vrútky, kde stoja rýchliky a následne osobným vlakom do Vami vybranej lokality, alebo naopak, do stanice Zvolen (prípadne Banská Bystrica) a osobným vlakom pokračovať odtiaľ.

Aké vlaky sa tu oplatí fotiť:
Určite každého fanúšika železníc poteší prechádzajúci Ex 140/141 Detvan, ktorý je poväčšinou doménou zvolenských krásavíc 754.054 a 754.055 „Renátka“. Okrem nich sú zaujímavé aj pomerne málo fotené Pn a Mn vlaky na čele so 751 alebo 736.

Na trati, v minulosti nazvanej ako „Trať SNP“, sa nachádza aj najdlhší železničný tunel na Slovensku, dnes pomenovaný ako „Čremošniansky“ , ktorý je súčasne aj vrcholovým tunelom. Aj napriek nízkej frekvencií vlakov sa tento krásny „svet“ železníc oplatí navštíviť, nakoľko ponúka veľa fotografických, cestovateľských i modelárskych nezabudnuteľných zážitkov a námetov. Stručné rozprávanie začneme pri rieke Hron v žst.Banská Bystrica, z ktorej budeme po jednotlivých medzistaničných úsekoch stúpať až do vrcholovej stanice Čremošné. Úvodom upozorňujeme, že text je venovaný popisu trate a možnému fotografovaniu, pričom každý je povinný dbať o svoju bezpečnosť a dodržiavať zásady zákazu prechodu cez tunele, mosty a chodzi po trati ! Akú trasu si zvolíte, to záleží len na Vás.

Úsek Banská Bystrica – Kostiviarska

Trať za zhlavím žst.Banská Bystrica začína hneď na pohľad stúpať tiahlym ľavotočivým oblúkom a takto sa odkláňa od „Horehronskej trate“ vedúcej na Brezno a Červenú Skalu, pričom takto obchádza celú Banskú Bystricu. V km 3,991 sa nachádza Banskobystrický tunel s celkovou dĺžkou 349,8 metra, pred ktorým sa nachádza predzvesť vchodového návestidla žst.Kostiviarska. K tunelu sa je možné dostať miestnymi komunikáciami okolo banskobystrickej nemocnice, pričom v ranných hodinách je tu výborná poloha slnka na fotografovanie vlakov smerom na Banskú Bystricu. Na druhú stranu tunela sa je možné dostať priamo zo žst.Kostiviarska, okolo ktorej jazdí miestna MHD smer Sásová.

Úsek Kostiviarska – Uľanka

Za zhlavím žst.Kostiviarska trať prechádza cez oceľový viadukt so stúpaním trate 2,5 promile a ďalej stúpa nad údolím potoka Bystrica smerom na Uľanku, v údolí súbežne s traťou vedie štátna cesta č.59, známa ako cesta na Staré Hory, po ktorej jazdí zhodne miestna MHD smer časť Jakub. V km 8,945 sa nachádza 120 m dlhý tunel Dolinský č.1, za ktorým o 1,3 km ďalej sa nachádza 575 metrov dlhý tunel Dolinský č.2, ku ktorému vedie chodník priamo z hlavnej cesty. Za tunelom sa nachádza žst.Uľanka, z ktorej vedie vlečka do miestnych Harmaneckých papierní. Pokiaľ idete autom a chcete pokračovať ďalej na Čremošné, musíte opustiť štátnu cestu č.59 pred Uľankou a na križovatke odbočiť vľavo smer Martin. Križovatku neprehliadnete, nakoľko na nej končí tzv.štvorprúdovka a za križovatkou je vidieť železničný most na vlečke do papierní, pod ktorým vedie cesta na Staré Hory (smer Ružomberok) a do žst.Uľanka.

Úsek Uľanka – Harmanec jaskyňa

Za žst.Uľanka sa trať začína otáčat o 180 stupňov, v km 13,0 mimoúrovňovo križuje cestu na Staré Hory, za ktorým vchádza do 899 metrov dlhého tunela, nazvaného Podhanovský č.1. Třeba poznamenať, že na jeho druhú stranu vedie lesná cesta, vychádzajúca zo štátnej cesty na Staré Hory, na ktorú sa dostanete cca 100 m odbočením v ľavo z uvedenej štátnej cesty za úrovňou staničnej budovy v Uľanke. Lesná cesta umožňuje posledný pohodlný prístup na trať, nakoľko v ďalšej časti je trať smerovaná už v menej prístupnom teréne. Otočenie trate aj keď len na necelé dva kilometre, umožňuje hlavne fanúškom expresu „Detvan“ si tento populárny vlak v rannej polohe odfotografovať pekne slnkom nasvietený. O 400 metrov ďalej sa nachádza 116 metrov dlhý tunel Podhanovský č.2, za ktorým sa v km 15,3 nachádza krásny železobetónový viadukt, postavený 42 metrov nad údolím a rozpatie jeho hlavnej klemby je 55 metrov. V čase jeho výstavby to bola najvačšia stavba svojho druhu v Juhovýchodnej Európe. Z viaduktu je pekný výhlad na žst.Uľanka, ktorú máte „ako na dlani“. V km 15,59 začína v poradí šiesty tunel Ulmavovský č.1 dlhý 525 metrov. Tento tunel možeme kľudne nazvať ako vstup do menej prístupného terénu, pričom tu už záleží len na rozhodnutí každého z Vás, akú cestu v rámci svojej bezpečnosti ďalej zvolíte ! V popisovanom tunely sa trať otáča vpravo o takmer 160 stupňov a tak sa Vám ráno slnko dostáva opať za chrbát. Za tunelom sa dostávame na miesto „Pohľadu z tunela cez tunele na tunele“. Že je táto veta nejaká čudná ? Prečítajte si ju pomaly znova a pozrite si priložené fotografie a dáte mi za pravdu. Štyri nasledujúce tunele umožňujú vďaka malej dĺžke neobvyklé pohľady, ktoré stoja za to. Tunely sú tu postavené takto :
Km 16,403 Ulmanovský č.2 – dĺžka 41 metrov
Km 16,580 Ulmanovský č.3 – 68 metrov
Km 16,745 Ulmanovský č.4 – 50 metrov
Km 16,897 Ulmanovský č.5 – 64 metrov

V km 17,735 sa nachádza prvý Čabradský tunel 280 metrov dlhý, neľako ktorého je neobsadená zastávka Harmanec, za ktorej koncom nástupišťa je druhý Čabradský tunel dlhý 144 metrov. Za ním o 400 metrov ďalej je 200 metrov dlhý Harmanecký tunel, ústiaci do dnes už nevyužívanej výhybne Dolný Harmanec. Za výhybňou sa opakuje situácia ako za Uľankou a to, že sa trať postupne otočí opať o 180 stupňov, a týmto obchádza Bystrickú dolinu, v ktorej vedie lesná cesta ústiaca z hlavnej cesty, vedúca k tunelom. Ťažšia dostupnosť trate i dĺžka tunelov je možno príčinou toho, že tento úsek trate je menej navštevovaný fanúšikmi železníc.Trať okolo popisovanej doliny je vo veľkej časti schovaná v piatich tuneloch, ktorých dĺžka je nasledovná :
Km 20,042 Harmanecký č.2 – dĺžka 294 metrov
Km 22,078 Japenský č.1 – 1 134 metrov
Km 23,243 Japenský č.2 – 757 metrov
Km 24,330 Grehelský č.1 – 1 300 metrov
Km 25,668 Grehelský č.2 – 280 metrov
Zaujímavé miesto je medzi Grehelskými tunelmi, medzi ktorými je trať vedie len cez železobetónový priepust nad potokom Rakytová, položený v oblúku a na stúpaní 12,6 promile a nachádza sa tu vchodové návestidlo Výhybne Harmanec jaskyňa.

Úsek Harmanec jaskyňa – Čremošné

Samotná výhybňa Harmanec jaskyňa je známa vďaka peknému prostrediu s kupisou vápencového masívu. Zo stanice je vidieť do údolia, cez ktoré vedie cesta na Čremošné a nachádza sa tu aj Harmanecká jaskyňa. Zo stanice vedie turistický chodník k najdlhšiemu tunelu, cieľový bod je nazvaný „Veľký tunel“. Ak túto túru absolvujete, tak absolvujete najskor zostup do údolia k ceste úvraťovým chodníkom, ktorý dá riadne zabrať. Po zostupe do údolia sa ocitnete na hlavnej ceste, ktorá má v ľavotočivej zákrute v smere na Čremošné výjazd na lesnú cestu, ktorá je označená turistickou značkou a vedie miernym stúpaním až k vrcholovému tunelu. Trať za zhlavím vchádza do 70 metrov dlhého Kosieckeho tunela, za ktorým až po vrcholový tunel je veľa fotogenických miest.

V km 27,366 je 197 metrov dlhý Robkinský tunel postavený v rovine a tak je cez neho vidieť, za ktorým začína tiahly oblúk, v ktorom je v km 27,273 krátky 49 metrov dlhý Tufenský tunel. To sme sa už dostali v rozprávaní k poslednému, vrcholovému tunelu. Je to Čremošniansky 4,698 metrov dvojportálový tunel, pred ktorým je postavený železobetónový priepust, pod ktorým vedie lesná a zároveň turistická cesta povedľa potoka „Pod Tufňou“. Vo vrcholovom tunely sa nachádza predzvesť aj vchodové návestidlo žst.Čremošné, pod zhlavím za tunelom vedie cestný podjazd s cestou od Harmanca, ktorá na rozdiel od tunela vedie cez horský masív prudkými serpentínami.

Úsek Čremošné – Odb. Dolná Štubňa

Posledný úsek z Čremošného až na Odbočku Dolná Štubňa je už bez tunelov a na tiahlom klesaní, ale nachádzajú sa tu tri pekné ocelové viadukty a to v km 35,3 „Čiernovodský“, o kilometer ďalej v km 36,5 viadukt „Glozy“, pričom oba sú postavené v oblúku. Pred zastávkou Horná Štubňa obec trať definitívne opúšťa zajatie lesov a prechádza v km 39,2 viaduktom „Na Vode“. Za zastávkou je trať vedená v tiahlom záreze (mimoúrovňovo križovaná so štátnou cestou č.65 vedúcou od Kremnice na Martin), na konci ktorého sa v pravotočivom oblúku napája v Odb.Dolná Štubňa na dvojkoľajnú trať do Vrútok. Na tomto mieste súčasne vstupuje do Turčianskej kotliny.

Rozprávanie o tejto prekrásnej trati doplňuli aj priložené ilustračné fotografie, ktoré zaiste dokazujú, že sa na trať „Cez 22 tunelov“ oplatí vycestovať…

Už sme Vám predstavili: Strečno a Ružín.

VIDEO

Pre prehratie videa je potrebné mať nainštalovaný program Windows Media Player-

Text: Palo
Fotografie: Palo a mapy.sk

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Fototipy: III. časť – cez 22 tunelov

754055 zo dňa 15.3.2007 12:55

Naozaj krásny úsek, vrelo odporúčam. Akurát len menšia oprava – tu manipuláky už posledné roky nejazdia (úsek BB – Uľanka nepočítam).

Reagovať

Sari zo dňa 16.3.2007 5:17

Tato trat je pro mně snem. Chtěl bych sa tam někdy jet podívat a nafotit. Viděl sem už náké video od VLAKY.NET. A opradbu skvostná trat…. 🙂

Reagovať

Status1 zo dňa 16.3.2007 18:33

Veru,veru, styri roky som tadial cestoval DETVANOM na dopravnu priemyslovku do Zvolena..

Reagovať

Status1 zo dňa 16.3.2007 18:42

Palko, prosim ta, davajte v clankoch pri videu aj pribliznu velkost suboru, lebo ten Rychly internet nieje az taky rychly ako deklaruju, a ak je pripojenych vela uzivatelov iba stahuje a stahuje a stahuje.. 😆 😆
DIKY

Reagovať

beginner zo dňa 18.3.2007 16:58

Fotovanie nie je vôdec moja doména. Ale táto trať je paráda. Myslím si, že to bola užasná myšlienka položiť do tohto kúska Slovenska koľajnice, a že táto myšlienka bola i realizovaná. Klobúk dolu pred staviteľmi.

Reagovať

beginner zo dňa 18.3.2007 17:10

Veľmi pekné video. Vďaka 😆

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *