Váš železničný portál
Registrovať sa

Fotojazda M240.0042 do Levoče

Tip na výlet 18.5.2011 5:10 administrator Zobrazené: 3157

Skupina podtatranských železničných fotografov v spolupráci s občianskym združením Klub železničných historických vozidiel Poprad (KŽHV) a za podpory internetového portálu RAILPAGE.NET, Vás srdečne pozývajú na mimoriadnu fotojazdu motorového vozňa M240.0042 na trase Poprad-Tatry – Spišská Nová Ves – Levoča a späť, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája 2011. Fotovlak bude tvoriť sólo motorový vozeň M240 MDC v pôvodnom laku. Neváhajte a príďte si odfotiť túto „babičku“ na trati, na ktorej kedysi premávala na pravidelných osobných vlakoch. Akcia je určená pre platiacich účastníkov.


Stručná história „babičky“:

Motorový vozeň M240.0042 bol vyrobený v roku 1964 pre vozbu osobných vlakov na regionálnych tratiach, kde dosahoval maximálnu rýchlosť 70 km/h. Na Slovensku slúžil v minulosti v depách Spišská Nová Ves, Prešov, Margecany, Leopoldov, Trenčianska Teplá, Brezno, Zvolen a Poprad. Posledné výkony vozňov tohto radu boli v RD Poprad v úseku Poprad-Tatry – Plaveč a posledným výkonom M240.0042 bol výkon na trati Poprad Tatry – Tatranská Lomnica, kde zaskakoval za motorový vozeň radu 850.

V súčasnosti sa o vozeň starajú členovia Klubu železničných historických vozidiel v Poprade. Okrem tohto vozňa sa na Slovensku zachránil pre muzeálne účely ešte jeden takýto vozeň s označením M240.0039, ktorý spravuje OZ Zubačka v Tisovci.

Zdroj: KŽHV, Ing. Marián SURMÍK

Stručná história trate:

Výstavba Košicko – bohumínskej železnice v rokoch 1869 – 1871 cez Spišskú Novú Ves a nie cez Levoču , vtedajšie sídlo Spišskej župy – nastolilo otázku dopravy medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou . Prvým dopravným prostriedkom medzi týmito mestami bol omnibus. Neskôr padol návrh na vybudovanie konskej železnice, ale ten sa neuskutočnil. Opätovný súhlas na prípravné práce pre stavbu miestnej železnice dostali Juraj Klapka a Michal Jánoška až 15. júna 1889.

Po vypracovaní, predložení a následnom schválení predbežného rozpočtu mestom Levoča, sa koncom roku 1891 začalo stavať. V ten istý rok bola založená i akciová spoločnosť Vicinálnej železnice Levočskej doliny, za prítomnosti deväťdesiatich akcionárov, ktorá mala zabezpečiť financovanie tejto výstavby. Stavbou trate poverili rakúsku firmu z Grazu. Náklad dosahoval 134 000 zlatých. Stavba tejto železnice sa začala presne 1. novembra 1891 a koncom októbra 1892 ju dokončili. Spolu so zastávkami Harichovce a Levočské Lúky ju slávnostne otvorili 7. novembra 1892.

Zdroj: rail.sk

Záber zachytáva vlak v zložení 811+912 z konca pravidelnej osobnej dopravy na trati. Autor: PhDr. Marián Dujnič

Popis pripravovanej jazdy:

Mimoriadnu fotojazdu začneme v Poprade-Tatrách, odkiaľ bude náš vlak vypravený do Spišskej Novej Vsi. V úseku Poprad-Tatry – Spišská Nová Ves nie sú naplánované žiadne fotozastávky. V žst. Spišská Nová Ves môžu do vlaku pristúpiť účastníci tejto fotojazdy zo smeru Košice. Následne sa vyberieme na trať ŽSR č. 186, bližšie k historickému mestu Levoča. Na tejto trati už bude vlak zastavovať na každom vopred určenom „fotostope“. Presun motorového vozňa bude pomalý s mnohými zastávkami, aby si účastníci mohli vyhotoviť čo najviac kvalitných záberov.

Príchod fotovlaku do Levoče odhadujeme na poludnie. Tu bude približne hodinová prestávka, ktorú môžu naši fotografi využiť na návštevu centra mesta, alebo na občerstvenie vo vlastnej réžii (v blízkosti stanice veľkopredajňa potravín Billa).

Popoludní sa motorový vozeň poberie pomalým tempom späť do Spišskej Novej Vsi. Počas celej jazdy späť bude pre účastníkov opäť pripravených množstvo „fotostopov“. Príchod fotovlaku do Spišskej Novej Vsi je naplánovaný pred 17-tou hod., kde sú prípoje na vlaky do Bratislavy i Košíc. Pred príchodom rýchlikov sa naša fotogenická „babička“ poberie na cestu do svojho domovského depa v Poprade.

Prečo práve fotojazda M240-kou do Levoče…?

Skupinka podtatranských železničných fotografov už dlhší čas uvažovala zorganizovať fotojazdu na trati, ktorá je blízka nášmu srdcu. Mnohí z nás majú v tomto spišskom regióne korene a vo svojej pamäti spomienky na prevádzku niekdajšej „Levočanky“. Túto fotojazdu vnímame ako jedinečnú šancu, ktorá sa už nemusí nikdy opakovať. Osudy niektorých zrušených lokálok sami dobre poznáte. K tomu ešte zlá hospodárska situácia a všade ospevovaná reštrukturalizácia na železniciach. Nik sa neodváži povedať čo bude s lokálkami ďalej.

Niektorí si možno povedia, že veď na levočskej štreke si môžme už pravidelne odfotiť aspoň dve 840-ky, ktoré sa tu každoročne začiatkom júla objavujú z dôvodu konania Mariánskej púte. My tvrdíme, že táto fotojazda je svojim spôsobom jedinečná. Účastníkom ponúka možnosť odfotiť si motorový vozeň na trati, na ktorej kedysi premával. Vezmime do úvahy aj fakt, že tento motorový vozeň už má niečo odžité a právom mu patrí prezývka „babička“. Rôčky pribúdajú a jeho technický stav sa pomaly ale iste zhoršuje. Nad jeho ďalšou prevádzkou začína visieť otáznik.

Ďalším faktom je plánovaná výstavba národnej diaľnice D1, ktorá ma spojiť Bratislavu s Košicami. Táto diaľnica ma križovať trať „Levočanky“ južne od mesta. Plánuje sa tu výstavba diaľničnej estakády, ktorá bude pre motoristov zaiste prínosom, no pre nás fotografov bariérou brániacou zachytiť krásny záber s panorámou historického mesta.

Veríme, že Vás naša myšlienka zaujala a tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

Cestovný poriadok:

Stanica prích. odch. Poznámka
Poprad-Tatry 07:10 EN 445, príchod 05:48 hod.
Spišská Nová Ves 07:40 08:00 R 602, príchod 7:02 hod.
LEVOČA 11:00 12:00
Spišská Nová Ves 16:40 16:50 R 607, odchod 16:59 hod.
Poprad-Tatry 17:40
Cestovný poriadok je orientačný a za záväzný sa považuje len odchod a príchod do Spišskej Novej Vsi.
Zmena cestovného poriadku vyhradená!

Vstupné na jazdu:

Vstupné vo výške 15,- € / osoba zahŕňa:

– jazdu motorovým vozňom
– celodenné fotografovanie
– mapku „fotostopov“
– visačku

Aktuálny stav voľných miest: (20.05.2011, 11:15 hod.)

Kapacita: 50 miest
Rezervovaných: 35 miest
Voľných: 15 miest
Potvrdené rezervácie: 28 miest
Meno: Počet miest: Platba uhradená na:
Belay 1 RP
Benko 1 RP
Chomjak M. 1 RP
Chomjak P. 2 RP
Dirga 1 RP
Dujnič 1 RP
Korecz 1 RP
Michalková 2 RP
Mindák 2 RP
Molnár 1 RP
Mondek 1 RP
Novosad 1 RP
Ochotnica 1 RP
Páteček 1 RP
Póňa 2 RP
Pjatko 1 RP
Repko 1 RP
Šmalo 1 RP
Taczanowski 1 RP
Timko 1 RP
Trögel 1 ŽP
Tuhovčák 2 RP
Valent 1 RP

Registrácia na jazdu:

Mimoriadnej fotojazdy sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré sa na túto jazdu vopred zaregistrujú a bezhotovostným prevodom zaplatia vstupné. Rezervujte si svoje miesto čo najskôr, pretože kapacita vlaku je obmedzená na 50 miest. Účasť na vlastnú zodpovednosť!

Postup pri registrácií účastníkov zo Slovenska:

– v prvom rade je nutné zaslať e-mail na adresu michal.repko@railpage.net, alebo zatelefonovať na mobilné tel. číslo 0907 968 174, kde Vám bude priradený variabilný symbol, ktorý je potrebne uviesť pri prevode, aby sme Vašu platbu mohli identifikovať.
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet organizátora č. 0523123317/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Do správy pre prijímateľa môžete uviesť svoje meno a kontakt.

Postup pri registrácií účastníkov z Čiech:

– v prvom rade je takisto nutné získať pridelenie variabilného symbolu, a to už buď priamym zatelefonovaním na tel. číslo +421 907 968 174, alebo zaslaním e-mailu na adresu michal.repko@railpage.net
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet partnerského občianskeho združenia ŽelPage č. 2800097620/2010 vedený vo Fio banke, a. s.. Pri platbách z Čiech je nutné uhradiť vstupné vo výške 380,- Kč. Nezabudnite zadať variabilný symbol a do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a kontakt. Vyhnete sa tak poplatkom za prevody zo zahraničia.

Postup pri registrácií účastníkov zo zahraničia:

– v prvom rade je taktiež nutné získať pridelenie variabilného symbolu, a to už buď priamym zatelefonovaním na tel. číslo +421 907 968 174, alebo zaslaním e-mailu na adresu michal.repko@railpage.net
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet organizátora č. IBAN: SK8709000000000523123317, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Pri platbe zo zahraničia uveďte svoje meno, kontakt a variabilný symbol do správy pre prijímateľa. Taktiež nás informujte o svojej platbe e-mailom na michal.repko@railpage.net. Poplatky za prevod znáša odosielateľ (OUR – všetky poplatky hradí príkazca). Pri zahraničných platbách je možnosť dohodnutia individuálnych podmienok na adrese michal.repko@railpage.net.

Potvrdenie registrácie:
– účastníci od ktorých budeme evidovať uhradené vstupné budú priebežne uverejňovaní na stránkach RAILPAGE.NET.

Upozornenie:
vstupné sa nevracia !
fotiť vlak smú len účastníci, ktorí si zaplatili vstupné !!!
prezentácia účastníkov sa bude konať pred súpravou mimoriadneho vlaku v deň konania fotojazdy (21.5.2011) od 6:50 hod. v žst. Poprad-Tatry a v žst. Spišská Nová Ves počas pobytu vlaku.
– pri prezentácií každý účastník dostane visačku, ktorú musí umiestniť na viditeľné miesto svojho odevu, tá ho oprávňuje na celodenné fotografovanie motorového vozňa.

Organizačné pokyny:

Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov, nebude ohrozovať svoje ani cudzie zdravie a majetok. Účastníci akcie musia brať ohľad na ostatných fotografov, aby svojim pohybom popri vlaku nezakrývali fotografom výhľad. Organizátor nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví či škody na majetku, ani za prípadné meškanie vlaku a následne zmeškania prípojov. Účasť na vlastnú zodpovednosť. Zmena programu a cestovného poriadku vyhradená! Ďalšie informácie o jazde budú priebežne zverejňované na internetovej stránke: www.railpage.net

© 2011 Skupina podtatranských fotografov v spolupráci s redakčným tímom RAILPAGE.NET

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Fotojazda M240.0042 do Levoče

Juraj Streber zo dňa 13.4.2011 4:15

už teraz sa teším na fotky :-C

Reagovať

balky zo dňa 13.4.2011 9:22

– – fotiť vlak smú len účastníci, ktorí si zaplatili vstupné !!! – – podla mna je to dost stupidna informacia…ako chce organizator zabranit „nelegalnemu“ foteniu?? Vytrhne mi fotak z ruk?

Reagovať

administrator zo dňa 13.4.2011 9:45

[b]balky[/b]

Zabrániť v tom môže len charakter fotografa, ktorý pochopí, že akcia stojí nemalé peniaze o čom svedčí aj cena jednej vstupenky.

Je to na každom z vás, kto sa rozhodne akciu podporiť a kto si zvolí cestu „čierneho pasažiera“ :pohoda:

Reagovať

balky zo dňa 13.4.2011 13:19

charakter sa dnes nenosi..zial, ani v inych zavaznejsich situaciach…a priznam sa, ze ak by som bol na „mieste cinu“ v Levoci na stanici – verejne pristupnom mieste – tak by mi ani nenapadlo pri foteni mysliet na to,ci je to verejna ci sukromna akcia a ci ju mozem fotit..proste je to tam tak fotim..ved do vagona by som vam neliezol, tak nebudem predsa platit..myslim,ze takto bude premyslat mnozstvo foticov popri trati, ktori sa budu snazit ziskat jedinecny pohlad. Ako to na SK byva zvykom, tak predpokladam, ze osadenstvo 820 bude robit vsetko pre to, aby znehodnotilo zaber paparaziho (tak ako na nemenovanej akcii z Vrutok)

Reagovať

Martin Betak zo dňa 13.4.2011 13:54

:good: no pri rakúskych jazdách ktoré sú pre platených účastníkov by si neobstál. tam majú na to ludí ktorí to sledujú ak je na trati nejaký fotograf tak mu snímok pokazia napr že cez rušen prevesia reflexné vesty, a dokonca popri trati to sledujú ludia a ak si to cvakneš budú od teba vymáhať peniaze alebo zmazanie snímkov :otocka:

Reagovať

MichalLE zo dňa 13.4.2011 16:13

Konečne!Dlho som čakal,či niečo takéto bude.Teším sa. :-C

Reagovať

Duko zo dňa 13.4.2011 18:58

Nie že by ma táto akcia nejakým spôsobom zaujala. Skôr ma zaujal príspevok admina o charaktere fotografa z toho dôvodu, že si nejak neviem spomenúť, že by sa niekto odtiaľto snažil nejakým spôsobom ekonomicky podieľať na Retrofotovlaku a to i napriek tomu, že reportáž som tu z akcie videl.
:byebye:

Reagovať

administrator zo dňa 14.4.2011 9:41

Duko

Na spomínanú retrojazdu, ktorú organizoval KHT Zvolen, si nebolo možné kúpiť „fotolístky“. Dokonca sa na weboch objavovali výzvy a pozvania, aby si túto jazdu prišla zdokumentovať široká verejnosť, čo náš portál samozrejme využil a ako prejav úcty k Vašovi Heverovi z tejto jazdy pripravil reportáž v ktorej bol samozrejme uvedený aj Váš web ako spoluorganizátor. Toto sa o Vás nedá napísať v súvislosti s prvou jazdou Railpage.net do Krtíša, ktorú ste si samozrejme nenechali ujsť, no nám to nerobilo žiaden problém.

Reagovať

Duko zo dňa 14.4.2011 11:42

Takto: reaguejm na to, čo odznelo v diskusii a čo je oficiálne písané na pozývacom plagáte, kde srdečne pozývate všetkých na fotojazdu so vstupným-logicky vyplýva do vlaku. Podobnosť s pozvánkou v linku takmer totožná. Rozdiel je v konci upútavky vyššie, kde sa na konci spomína, že sa jedná prakticky o platený fotovlak, čo je v zásade veľký rozdiel. Potom apelovať na „charakter“ fotografa, ktorý možno čítal iba plagát, či titulku je viac-menej divné.
U Retrovlaku išlo o vyššie uvedenú prezentáciu síce v torchu inom poradí, ale budiš. Akcia však bola zorganizovaná až po tom, keď boli jasné finančné otázky a dostatok sponzorov s tým, že vstupné vykryje iba prípadnú stratu, alebo ostane klubu. Preto boli pozvaní úplne všetci a nebolo nutné apelovať na charakter fotografa, ktorý samozrejme vie, čo takáto akcia obnáša, ale tvári sa, že keď sa nevezie, tak sa ho to netýka…
Keď to zhrniem tak: buď robím takúto akciu a zoženiem si na ňu sponzorov, a potom si napozývam ľudí a jazdu využijem na svoju prezentáciu, alebo si zorganizujem oficiálny platený fotovlak kde upozorním všade všetkých, že sa jedná o platenú akciu a nemusím apelovať na charakter. :byebye:

Reagovať

Garin zo dňa 14.4.2011 12:01

Akciu organizuje skupina fotografov a nemá žiadnych sponzorov. Nie je to klubová akcia a je otvorená všetkým, ktorí zaplatia účastnícky poplatok. Akcia sa uskutoční za predpokladu, že sa nájde minimálne 50 platiacich účastníkov. Organizátori platia aj poplatok za dopravnú cestu. Tak, ako to býva pri iných akciách, iste budú „náhodní“ fotografi pri trati tolerovaní za predpokladu, že sa zozbiera dosť platiacich účastníkov. Ak nie, tí „náhodní“ nebudú mať fotografovať čo. Iba ak prázdne koľaje…

Pekný deň všetkým 🙂

Reagovať

jspetrak zo dňa 9.5.2011 15:18

balky) Nic proti, ale podobné provokativní komentáře se najdou fakt skoro pod každou pozvánkou na placenou fotojízdu. Možná proto kolem nich vzniká uzavřená komunita lidí, kteří jsou slušný a buď zaplatí, aby bylo na provoz toho vlaku, nebo to nefotí.

Garin) Máte pozvánku i u nás. Ať se jízda vydaří!

Reagovať

Garin zo dňa 10.5.2011 6:52

jspetrak: ďakujeme.

Akcia je potvrdená. Ide sa 🙂

Reagovať

balky zo dňa 10.5.2011 12:50

jspetrak: preco povazujes hlasnu uvahu o nevykonatelnosti opatrenia a zakazu fotenia pre neplatiacich „nahodnych“ fotografov za PROVOKATIVNY KOMENTAR? Nehovoriac o tom, ze tazko hovorit o vylucne sukromnej akcii, ak dotknute vozidlo je stale majetkom MDC, teda ZSR a tie ako viem, su statna firma…navyse sa jazdi po statnej infrastrukture…Podla tvojej teorie by na Slovensku neexistovala ziadna fotka Orient expresu a podobnych vyletnych jazd zahranicnych dochodcov, lebo pochybujem, ze si to niekto z miestnych fotomaniakov zaplatil…Napriek tomu, ze svojim postojom asi nastvem viacerych, prajem klubu plny voz a foticom pekne pocasie

Reagovať

jspetrak zo dňa 17.5.2011 13:22

balky) VSOE je fotovlak? Není, tak proč to srovnáváš?

Naproti tomu tato jízda je z jízdného/fotopasů financovaný soukromý fotovlak. Státní koleje? No a – ŽSR dostane za trasu od soukromých osob zaplaceno. MDC – to samé, dostanou za provoz vozidla zaplaceno. Ale ani jedno nejde z daní.

Očekává se tedy gentlemanské jednání – plať nebo nefoť.

Reagovať

Pozor.Vlak zo dňa 19.5.2011 10:10

Tak, že táto historické vozidlá možno získať, ale všetci by mali byť ochotní na preskúmanie jeho posledný. Veľkú chválu na organizátorov, ale ktoré tieto cesty.
Bohužiaľ som sa nemôžu zúčastniť tejto jazdy.
Damit solche Historischen Fahrzeuge erhalten werden können, sollte doch jeder bereit sein seinen Beitrag zu Leisten. Ein großes Lob gilt doch den Veranstaltern welche solche Fahrten oganisieren.
Leider kann ich an dieser Fahrt nicht teilnehmen.
🙂

Reagovať

ixo zo dňa 19.5.2011 11:20

riesenim moze byt aj takato sluzba http://www.darcovskasms.sk/ kde mozu ludia prispiet okrem tych ludi ktori cestuju

Reagovať

Garin zo dňa 20.5.2011 17:41

Už nás delí od fotojazdy len pár hodín. Odchádzame z Popradu-Tatier o 7,10 ako osobitný os 31191 a po Spišskú Novú Ves nás potiahne pielstick T466.0254. A tak sa zdá, že budeme mať naozaj plný vozeň fotografov…

Dovidenia vo fotovlaku, priatelia 🙂

Reagovať

Palio zo dňa 20.5.2011 18:01

Ano, ano, tešíme sa! Akumulátory do foťáka sú v nabíjačke, proviant pripravený a počasie je objednané. :otocka: :byebye:

Reagovať

Noris zo dňa 20.5.2011 19:21

Ja s Petrom sa pripojime az v SNV :-C

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *