Váš železničný portál
Registrovať sa

ZSSK bude mať moderné stredisko technicko-hygienickej údržby vo Zvolene

Plné rozlíšenie v novom okne

Popis:

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) modernizuje nielen svoje vlaky, ale i pracoviská. Nové moderné strediská technicko-hygienickej údržby (THÚ) budú prispievať k predĺženiu životnosti nových, resp. modernizovaných železničných koľajových vozidiel.

Dnes sme v areáli pri železničnej stanici vo Zvolene podpísali Zmluvu o dielo Technicko- hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen za účasti Lenky Balkovičovej, primátorky mesta Zvolen a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK, spolu s prokuristami dodávateľskej spoločnosti Strabag s.r.o. Zuzanou Češkovou a Milanom Mockovčiakom. Prítomní zároveň poklepali základný kameň novej stavby, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch.

Nové pracovisko infraštruktúry THÚ Zvolen bude vybudované práve v areáli železničnej stanice Zvolen, v priestoroch terajšieho pracoviska prevádzkového ošetrenia súprav (POS), kde už jestvuje čiastočne vybudovaná infraštruktúra, niektoré inžinierske siete, vodovodná a kanalizačná sieť. Doteraz sa čistenie vlakov robilo prevažne pod holým nebom, v každom ročnom období a v pôvodných zariadeniach. Ide o koľajiská na odstavných staniciach a v depách. Sú to však zastaralé pracoviská, ktoré už dnes nespĺňajú štandardy. Po spustení spomínaných stredísk THÚ budeme čistenie sústreďovať do nových pracovísk, ktoré zvýšia komfort práce našich zamestnancov.

Stredisko THÚ je vstupenka do 21. storočia, čo sa údržby vlakov týka, pretože súčasné pracoviská nezodpovedajú potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané. Veľkou výhodou strediska THÚ je čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel i krátkodobá technická údržba. To všetko bude vytvorené na jednom mieste a pod jednou strechou vybudovaním novej haly prevádzkového ošetrenia súprav, haly stabilného umývača, koľají pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, nových rozvodov inžinierskych sietí, ako aj nevyhnutných nových technológií pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. V stredisku bude možné umývať vozidlá aj pri nižších teplotách.

Všetky služby moderných stredísk THÚ v súlade s ich vybavením a určením budú poskytované aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. Strediská teda budú mať prínos pre cestujúcich všetkých spoločností vrátane súkromných dopravcov.

 

Pre vybudovanie kompletného a funkčného pracoviska THÚ vo Zvolene je potrebné realizovať výstavbu nasledovných objektov a prevádzkových súborov:

 • viacúčelová hala HPOS pre prevádzkové ošetrenie vozidiel s prístavbami pre fekálnu koľaj a prevádzkovo-sociálne zariadenia,
 • hala pre stabilný umývač vozidiel,
 • koľajiská pre vchodovo-odchodovú skupinu, koľaje haly prevádzkového ošetrenia súprav, koľaj pre stabilný halový umývač, výťažné, objazdné a spojovacie koľaje,
 • zariadenia pre HPOS, prevádzkové čistenie, stabilný halový umývač, zariadenia čistenia WC,
 • posunovacie zariadenie, kompresorovňa, EPZ, nová kanalizácia pre areálovú splaškovú vodu, rozvody vody, vzduchu, diagnostika pre elektrické časti vozidiel, mobilné čerpacie stanice a skladové hospodárstvo, spevnené plochy, čistička odpadových vôd (ČOV), stanica neutralizácie odpadových vôd, odlučovač olejov a mastnôt, komunikácie a spojenie pracoviska s verejnými sieťami,
 • vnútorná komunikácia, štruktúrovaná kabeláž, silnoprúdové rozvody, osvetlenie hál, vykurovanie objektov a spojenie pracoviska so železničnou sieťou

Na Slovensku budú v najbližšej dobe vybudované tri moderné strediská THÚ, a to okrem Zvolena aj v Nových Zámkoch a Humennom. Od projektu si ZSSK sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.

O projekte

THÚ Zvolen

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ vo Zvolene sú vo výške 34 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 24,2 mil. eur,
 • ŠR SR: 4,3 mil. eur,
 • ZSSK: 5,5 mil. eur.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ vo Zvolene je v priebehu roka 2023 (máj – jún 2023).

THÚ Nové Zámky

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Nových Zámkoch sú vo výške 41,8 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 29,7 mil. eur,
 • ŠR SR: 5,2 mil. eur,
 • ZSSK: 6,9 mil. eur.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Nových Zámkoch je v priebehu roka 2023 (máj – jún 2023).

THÚ Humenné

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Humennom sú vo výške 30 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 20,2 mil. eur,
 • ŠR SR: 3,6 mil. eur,
 • ZSSK: 6,3 mil. eur.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Humennom je v priebehu roka 2023 (marec – apríl 2023).

 

Vo vyššie uvedených celkových sumách nie sú zahrnuté náklady na služby stavebného dozoru, v súčasnosti na uvedenú službu prebieha proces VO.

 

 

Pripájame zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016 (vlaky pre stredné Slovensko sú zvýraznené):

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) à projekt EÚ

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2020 – 2021 (20 ks EJ je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) à projekt EÚ

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (všetkých 21 ks DMJ je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň à projekt EÚ + vlastné zdroje

 • celkový objem: 38,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: január 2021 – december 2021
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) à vlastné zdroje

 • celkový objem: 66,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (všetkých 35 ks nových vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz à vlastné zdroje

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (48 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

 

37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) à vlastné zdroje

 • celkový objem: 3,9 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (všetkých 37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021
 • prvý dodaný vozeň: predpokladáme 3/2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

 • celkový objem 32,98 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021
 • predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 – ukončený proces VO vydaným Rozhodnutím zo strany ÚVO, v ktorom bolo konštatované, že nedošlo k porušeniu zákona o VO, aktuálne prebiehajú procesy pred podpisom Zmluvy o dielo s dodávateľom

 • celkový objem 3,495  milióna eur
 • oblasť nasadenia: Vysoké Tatry
 • predpokladaný podpis zmluvy: 9/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

15 ks dieselmotorových jednotiek (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť) prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVO. Zároveň tak v súčasnosti prebieha aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti a CBA analýzy na základe pripomienok zo strany ÚHP 

 • predpokladaná hodnota zákazky: 67 250 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Žilinský kraj (Kysuce - Čadca, Žilina, Rajec)
 • predpokladaný podpis zmluvy: 9/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

9 ks elektrických jednotiek à projekt EÚ + vlastné zdroje

 • hodnota zákazky: 76 284 000 eur
 • oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)
 • podpis zmluvy: 9. 9. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť)  dokumentácia z procesu VO bola predložená na výkon kontroly na ÚVO  

 • predpokladaná hodnota zákazky: 76 955 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina
 • predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2023

30 ks modernizovaných osobných vozňov Bdtmee (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVO

 • predpokladaná hodnota zákazky: 32 400 400 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Zvolen – Košice, Brezno (južná trasa)
 • predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

 

Tomáš Kováč

riaditeľ odboru komunikácie a hovorca

Informácie o fotke:

Dátum 16.09.2021
Miesto Zvolen
Vlak
Autor ZSSK
Zobrazené 1754

Pridajte sa do diskusie!

1 komentár k: ZSSK bude mať moderné stredisko technicko-hygienickej údržby vo Zvolene

dodojozef@imarknet.com zo dňa 16.9.2021 17:28

Dobrý podvečer pani vždy som si myslel že že taký ľudia vo funkcii ministra a ľudí okolo jeho funkcie ako boli pán min. Prokopovič a pán min. Počiatek sa už do riadenia tejto funkcie nedostanú ale po prečítaní tejto novej aktuality ,,už je uverejnená 7-krát“ sa znovu nedočkáme niečoho čo zvýši úroveň cestovania na Slovensku. Znovu tie isté nepodarky nič moderné a hlavne spoľahlivé a kvalitné.

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *