Váš železničný portál
Registrovať sa

Společnost AWT Rail SK se změnila na PKP CARGO INTERNATIONAL SK

Plné rozlíšenie v novom okne

Popis:

Dne 12. června 2020 se slovenská společnost AWT Rail SK a.s. přejmenovala na PKP CARGO INTERNATIONAL SK a.s. Rebranding společnosti, jehož podstatu tvoří nový název, logo a korporátní barvy mateřské společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., mají silněji vyjadřovat vazbu na skupinu PKP CARGO a lépe odrážet její působení na mezinárodních trzích. Rebranding ve skupině PKP CARGO INTERNATIONAL probíhá od 2. října 2019, kdy došlo k přejmenování mateřské společnosti Advanced World Transport a.s. (AWT) na PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Železniční doprava je stěžejní službou skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL a téměř 70 let zkušeností dělá z PKP CARGO INTERNATIONAL silného železničního operátora s rozsáhlým zázemím pro poskytování souvisejících služeb.

Skupina je jedním z nejvýznamnějších železničních dopravců v Evropě a členem skupiny PKP CARGO, předního logistického operátora v EU. V České republice je skupina PKP CARGO dvojkou mezi nákladními železničními dopravci s přibližně 10% podílem na trhu. Zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní dopravu ucelenými vlaky i ve skupinách vozů. Spolupracuje s dopravci ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska, Rumunska, Bulharska, Slovinska nebo Chorvatska. Prostřednictvím svých dceřiných společností PKP CARGO INTERNATIONAL HU, PKP CARGO INTERNATIONAL SK a Primol-Rail provozuje železniční dopravu v Maďarsku, Slovensku a Slovinsku.

„Změna názvu a rebranding společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL SK je dalším krokem v naplňování strategie a integrace našich dceřiných společností v rámci celé skupiny PKP CARGO. Nový společný název společností skupiny – PKP CARGO INTERNATIONAL – má lépe odrážet působení těchto firem na mezinárodním trhu a těsné sepjetí s mateřskou společností PKP CARGO. Věřím, že tato změna bude mít pozitivní vliv na rozvoj našich obchodních aktivit, nejen na území Slovenska, ale celé Evropy,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Poskytuje komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli, stavebních materiálů nebo produktů automobilového, potravinářského a chemického průmyslu. Mezi klíčové služby patří železniční doprava na dlouhé vzdálenosti, kombinovaná doprava, železniční spedice, provozování vleček, železniční stavby a traťové služby, pronájem, opravy a čištění železničních vozů.

PKP CARGO INTERNATIONAL disponuje rozsáhlým vozovým parkem více než 150 lokomotiv a 4 500 vozů, které využívá pro vlastní potřeby i pronajímá třetím stranám. V České republice vlastní terminál kombinované dopravy v Paskově, provozuje více než 60 železničních vleček, vlastní přes 330 km vlastních tratí a zaměstnává přibližně 2 000 pracovníků.

Vedle dopravy má skupina PKP CARGO INTERNATIONAL prostřednictvím své společnosti AWT Rekultivace rozsáhlé zkušenosti také s rekultivačními, pozemními a stavebními pracemi, nebo s nakládáním s odpady.

Pod pojmem skupina PKP CARGO INTERNATIONAL se rozumí soubor nezávislých samostatných společností (např. PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL SK a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL HU Zrt., Primol-Rail d.o.o., AWT ROSCO a.s., AWT Rekultivace a.s.), které využívají společné logo a korporátní identitu licencované od své mateřské společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Skupina PKP CARGO je největší nákladní železniční dopravce v Polsku a přední železniční dopravce v Evropské unii. Skupina PKP CARGO nabízí svým zákazníkům integrované logistické služby, které propojují železniční (největší železniční vozový park v Polsku), silniční a námořní dopravu. Skupina zajišťuje individuální dopravu zboží pro několik tisíc zákazníků v Polsku a také v Česku, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Belgii, Nizozemí, Maďarsku a na Litvě. V březnu 2015 společnost podepsala smlouvu o strategické spolupráci s chorvatským železničním dopravcem HZ Cargo, v květnu pak převzala 80% podíl ve společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL (dříve AWT), která je druhým největším železničním nákladním dopravcem v Česku. V listopadu 2017 převzala společnost PKP CARGO zbývající 20% podíl v této společnosti. V prosinci 2018 získala společnost PKP CARGO INTERNATIONAL 80% podíl ve slovinské společnosti Primol-Rail, která v roce 2019 získala certifikát umožňující realizaci přeprav na slovinském trhu.

Do skupiny PKP CARGO patří dceřiné společnosti, které zajišťují také intermodální dopravu, tuzemskou a mezinárodní železniční spedici (PKP CARGO CONNECT) a servis a údržbu vozového parku (PKP CARGOTABOR).

V roce 2019 dosáhla skupina PKP CARGO tržeb ve výši 4,87 miliard PLN a přepravila 108,6 milionů tun nákladů.

  1. října 2013 vstoupila společnost PKP CARGO na burzu cenných papírů ve Varšavě, a stala se tak prvním železničním nákladním dopravcem v EU, který je kótovaný na veřejném trhu. Hodnota IPO, v rámci které PKP S.A. prodala téměř 50 % akcií společnosti PKP CARGO, dosáhla 1,42 miliard PLN. Společnost je v současné době zařazena v indexu WIG30 a mWIG40. Jejím hlavním akcionářem zůstává PKP S.A.

Skupina PKP CARGO je aktivní v oblasti CSR. Uplatňuje standardy odpovědné zaměstnanecké politiky, uskutečňuje řadu aktivit ve prospěch ochrany životního prostředí, sponzoruje historickou železniční techniku, která je shromážděna mj. v unikátním v evropském měřítku Skanzenu železniční techniky.

Autor fotografie: Pavel Stejskal

Informácie o fotke:

Dátum 15.06.2020
Miesto
Vlak
Autor PKP CARGO INTERNATIONAL
Zobrazené 1445

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *