Váš železničný portál
Registrovať sa

Desiate výročie od svojho znovuzrodenia prežil „Modrý šíp“ na Myjave

Reportáže 5.9.2010 22:00 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 1993

Pred viac ako 10 rokmi sa uskutočnila dlho očakávaná a pripravovaná prvá oficiálna jazda motorového vozňa M 274.004 s prípojným vozňom Calm 5-0038, objednaná cestovnou kanceláriou Tatraturist pre zahraničných turistov. Bolo to presne 12.7.2000, kedy sa „Modrý šíp“ znova po rokoch predstavil verejnosti vo svoje plnej kráse, čím rozšíril zbierku historických vozidiel na Slovensku. Tento klenot, ktorý je po „Slovenskej strele“ asi druhým najviac obľúbeným historickým motorovým vozňom u nás, si bez pochýb získal srdcia nie jedného z nás. Krátky prierez jeho 10 ročného pôsobenie v službách MDC, Vám prinášame v nasledujúcich riadkoch reportáže.

Vozne radu M 274.0 boli najrýchlejšími a najvýkonnejšími motorovými vozňami medzivojnového obdobia z produkcie škodových závodov v Plzni. Boli vyrobené v troch sériách továrenského označenia 10Mo1 – 10Mo3 v celkovom počte 14 kusov a dodávané v rokoch 1934-36 s určením pre vozbu motorových rýchlikov s maximálnou rýchlosťou 100 km/h. Sú charakteristické robustnou stavbou a na svoju dobu moderným, elegantným dizajnom a ich stavba znamenala vrchol konštrukcie a výroby motorových vozňov v Škodových závodoch. Vozne, ktoré si právom vyslúžili prezývku „Modrý šíp“, boli nasadzované na vozebných ramenách Praha – Most, Praha – České Budějovice, Praha – Teplice, Praha – Olomouc a Praha – Plzeň ako aj Bratislava – Žilina, Bratislava – Zvolen a Brno – Nové Zámky cez Trenčiansku Teplú.

Vozeň M 274.004

Nachádza sa v evidenčnom stave Múzejno-Dokumentačného centra ŽSR-MDC Bratislava. Opravený bol v dnes už zrušenom rušňovom depe (RD) Vrútky – výkonnom pracovisku Správy železničných koľajových vozidiel Žilina. Od svojho znovuzrodenia je tento motorový vozeň deponovaný vo Výhrevni Vrútky.

M 274.004 bol vytipovaný ako „najlepší“ z vozňov deponovaných v obvode RD Vrútky: M274.001, 004, 005 (prepravené z Českej Třebovej) a požiarom nadmerne poškodený rám M 274.002 z Bratislavy (neskôr rozpálený v RD Vrútky). Aj tak bolo možné nazvať východzí stav vozidla ako žalostný – kopa šrotu a hrdze. Oprava (vhodný názov by bol aj znovuzrodenie) bola započatá na prelome rokov 1996/97 s cieľom pripraviť ho na august 1998 na oslavy 150. Výročia železníc na území Slovenska. Vzhľadom na objektívne príčiny (prestarla izolácia vinutia rotora trakčného dynama) však bol na týchto oslavách prezentovaný len ako ťahaný.


V rok 1998 sa na Slovensku konali oslavy 150 výročia železníc. Modrý šíp mal byť plnohodnotnou súčasťou týchto osláv,
ale žiaľ pre rozsah prác sa predstavil verejnosti ešte len ako nečinný.
Fotografia zachytáva mimoriadny vlak v zložení 830.161 + Calm + M 274.004, pred žst. Vrútky, 8.8.1998


O dva roky neskôr, tento legendárny motorový vozeň, už zabezpečoval dopravu návštevníkov na výstavu Rendez.
Bratislava-východ, 10.9.2000

Pre sprevádzkovanie a uvedenie vozidla do súčasného stavu bolo na pracovisku opravovne RD Vrútky okrem iných prác nutné vykonať a zabezpečiť: opieskovanie hlavného rámu s nadstavbou, vyvarenie a výmena skorodovaných časti a profilov s následnou protikoróznou a povrchovou úpravou, výrobu a osadenie nových okruhov vozidla (vodný – chladiaci, olejový, vzduchový, vykurovací, naftový okruh), komplet nové oplechovanie celého vozidla krycími plechmi, výrobu novej podlahy, novej strešnej a stenovej izolácie. Ďalej išlo o generálnu opravu točivých strojov, kompletnú demontáž opravu a montáž jednotlivých častí podvozkov, výrobu nových chladiacich rámov a osadenie nových chladiacich článkov, výrobu nových riadiacich pultov i komplet nového rozvádzača s osadením potrebných prístrojov a o inštaláciu novej riadiacej a silovej kabeláže. Koncové práce predstavovali výrobu a osadenie nového príslušenstva pre interiér (sedačky, opierky, police, vnútorné obloženie, osvetlenie, okná) a zladenie podľa dobovej a zachovanej fotodokumentácie a vykonanie povrchovej úpravy LAK I schválenými náterovými látkami Chemolak Smolenice. Mimo pracoviska RD Vrútky bolo potrebné dodávateľsky zabezpečiť opravu spaľovacieho motora (ŽOS Zvolen, a. s.) a hlavného generátora (MEZ Vsetín, a.s.).
Perfektne vykonané remeselnícke a vysoko odborné práce mechanikov, elektromechanikov, zváračov, klampiarov, stolárov a ďalších zúčastnených pod vedením majstrov T. Ďuranu, J. Brisdu, L. Slavkovského a technikov a inžinierov Oddelenia opráv RD Vrútky Ing. P. Dávidka, V. Maňkovej, D. Holešu a najmä Ing. Ladislava Jambora obohatili zbierku historických vozidiel ŽSR výnimočným „šperkom“, ktorý neostal nič dlžný svojmu predchodcovi – rušňu 486.007, ktorý bol tiež sprevádzkovaný na tomto pracovisku v auguste 1998.

Skúšobná jazda

Bola vykonaná 12.7.2000 prezentovala vozeň M 274.004 nielen po stránke vzhľadovej, ale aj funkčnej, keď bez problémov dosiahol rýchlosť 100 km/h na 5-8 promilovom stúpaní z Margecian do Spišskej Novej Vsi pri sólo jazde a 40 km/h pri jazde s prívesným vozňom Calm na 16-17 promilovom stúpaní na sklonovo náročných tratiach stredoslovenského okruhu Vrútky – Zvolen – Vrútky.

Uvedenej jazde však predchádzali skúšobné jazdy v úseku Vrútky – Príbovce – Diviaky a späť, pričom úplne prvá sólo jazda vlastnou silou bola na uvedenom úseku vykonaná 7.4.2000 a prvá jazda s prívesným vozňom Calm 5-0038 v úseku Vrútky – Harmanec jaskyňa – Zvolen – Kremnické Bane – Vrútky dňa 4.7.2000. Technicko-bezpečnostná skúška (TBS) s M 274.004 bola za prítomnosti skúšobného komisára Ing. Holíka úspešne vykonaná dňa 5.9.2000 na trati Vrútky – Diviaky – Vrútky.
V roku 2000, kedy bol motorový vozeň M 274.004 oficiálne znovuzrodený absolvoval viacero mimoriadnych jázd na strednom Slovensku.
Na snímku je Modrý šíp zachytený pri posune v žst. Harmanec Jaskyňa, 25.11.2000


V ten istý deň pri návrate z Harmanca, medzi žst. Čremošné a zast. Horná Štubňa. 25.11.2000

Počas svojho desaťročného pôsobenia, sa tento úchvatný motorový vozeň zúčastnil viacerých mimoriadnych jázd, či výstav a to nie len na území Slovenska. Modrý šíp sme mohli stretnúť napríklad aj v poľskej Chabówke. Pri svojich mimoriadnych jazdách viezol tento stroj veľakrát aj zahraničných turistov, ktorí si neváhali zaplatiť takúto komerčnú jazdu. Čaru M 274-ky neodolali ani železniční nadšenci. Tí v roku 2006 pod hlavičkou portálu VLAKY.NET oslávili svoje druhé narodeniny. Verejnosť sa mohla s týmto motorovým velikánom zviesť pri rôznych historických jazdách, ktoré boli v kalendári MDC. Poslednú takúto možnosť mala verejnosť v auguste kedy sa Modrý šíp prezentoval na Myjave.

Od svojho znovuzrodenia sa Modrý šíp dostal do povedomia verejnosti. Ani železniční nadšenci z portálu VLAKY.NET si tento krásny stroj nenechali újsť a tak mimoriadnou jazdou dňa 6.5.2006, spoločne oslávili svoje 2. narodeniny. Foto: Lukáš SALENKA


Foto: Lukáš SALENKA


Stretnutie generácií v žst. Zvolen osobná stanica. Foto: Lukáš SALENKA


V júli 2006 sa konal 53. kongres MOROP (Európska asociácia železničných modelárov a priateľov železníc).
Pri tejto príležitosti bol na trať vypravený mimoriadny vlak na čele ktorého bol práve Modrý šíp.

Na trati Prešov – Plaveč, Krivany, júl 2006

Tá istá akcia zachytáva M274.004 v žst. Kežmarok, júl 2006

Súčasnosť

Tento rok sme mohli Modrý šíp vidieť na výstave Prebúdzanie Katky v Košiciach. O mesiac neskôr vo Vrútkach na pravidelnej akcii organizovanej Výhrevňou Vrútky pri príležitosti medzinárodného dňa detí – Železnica pre detí. Začiatkom leta sa tento motorový vozeň zúčastnil aj výstavy Rendez v Bratislave.

Cez leto sa motorový vozeň M 274.004 s prívesným vozňom zúčastnil nostalgických jázd v prihraničnom regióne. Myšlienka zorganizovať tieto jazdy pod vrcholmi Bielych Karpát prišla ešte v roku 2oo8. Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo v spolupráci so Společností železniční Výtopna Veselí nad Moravou vypracovali projekt cezhraničnej spolupráce. Projekt, ktorý bol podporený zo štrukturálnych fondov Európskej únie, si dal za cieľ oživiť zašlú slávu tejto trate s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu v tomto prihraničnom regióne.

Tento rok sa Modrý šíp predstaví verejnosti ešte raz. Bude to pri príležitosti 111. výročia trate Žilina – Rajec, kedy Výhrevňa Vrútky v spolupráci so Spoločnosťou Považskej Dráhy Žilina, zorganizuje dňa 10.10.2010 na tejto trati nostalgickú jazdu. Tejto jazdy sa okrem M 274-ky zúčastní aj motorový vozeň M 131.1443 z Púchova.


Modrý šíp môžeme takmer pravidelne stretnúť aj na výstave RENDEZ v Bratislave. Dňa 20.6.2010. Foto: Libor Mariančik


Motorový vozeň M 274.004 pred výh. Papraď. Foto: Michal MELICHER


Návrat na Slovensko pri Vrbovskej predzvesti. Foto: Michal MELICHER

Redakcia portálu RAILPAGE.NET praje motorovému vozňu M 274.004 veľa šťastných kilometrov bez nehody, aby i nasledujúce desaťročia takto hrdo reprezentoval nostalgiu slovenských železníc.

Titulná snímka: Modrý šíp M 274.004 neďaleko Jastrabej, dňa 9.9.2006. Foto: © pilkus

Pôvodný text: Ing. Dušan FEŇO
Text spracoval: Bc. Michal REPKO
Zdroj info: Železniční magazín – 9/2000
Fotografie: © Pavel CHOMJAK, Bc. Lukáš SALENKA, Libor MARIANČÍK, Michal MELICHER

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Desiate výročie od svojho znovuzrodenia prežil „Modrý šíp“ na Myjave

dant zo dňa 6.9.2010 15:49

Pekné pripomenutie desaťročia od znovuzrodenia, čas tak rýchlo letí … :byebye:
Prajem ešte veľa šťastných kilometrov… 🙂

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *