Váš železničný portál
Registrovať sa

DESATERO BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ NA ŽELEZNICI

Česká republika 19.6.2006 18:00 Juraj Streber Zobrazené: 1104

České dráhy jako národní železniční dopravce připravily v období před létem a letními prázdninami DESATERO BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ NA ŽELENZNICI, prostřednictvím kterého apelují na rodiče, učitelé a také samotnou mládež a děti, aby dodržovali zásady bezpečného chování na železnici.
1. Nepřecházej koleje tam, kde to není povoleno.Vstup na koleje, tam kde to není dovoleno je obzvláště nebezpečný a vede většinou k tragickým nehodám. Nepovolený vstup na trať je porušením zákonů České republiky a může také vést ke spáchání trestného činu obecného ohrožení.

2. Přejezdům věnuj zvýšenou pozornost, respektuj výstražnou signalizaci.

3. Nechoď po tratích, mostech a tunelech. Jedoucí vlak nemá možnost okamžitě zastavit – brzdná dráha při rychlosti vlaku například 160 km / hodinu může být až několik stovek metrů.

4. Nenaskakuj a nevyskakuj z jedoucího vlaku.

5. Neotevírej dveře u jedoucího vlaku.

6. Nepřibližuj se k okraji nástupiště. Čekání na vlak a nástupiště není prostor pro hry. Nezodpovědné chování může vést k pádu pod přijíždějící vlak.

7. Nevykláněj se z okna ani nevyhazuj žádné předměty z okna. Může dojít ke zranění tebe i dalších osob.

8. Nelez na vagony, sloupy a konstrukce, nepřibližuj se k elektrickému vedení. Hrozí nebezpečí pádu či zásahu elektrickým proudem, a to aniž dojde ke kontaktu s trakčním vedením (výboj).

9. Neházej předměty na žádné vlaky. Takovéto jednání pak vyšetřuje policie jako trestný čin obecného ohrožení.

10. Nepokládej nic na koleje. Platí stejné jako v předchozím bodě. Mladiství pachatelé, kteří pokládali před rokem u Děčína předměty na koleje, nejenže ohrozili vlastní bezpečnost, ale způsobili mnohamilionovou škodu. Následně byli zadrženi policií a České dráhy vymáhají po jejich zákonných zástupcích náhradu způsobené škody.

Desatero bezpečného chování na železnici umístí České dráhy také do stanic a vlaků, aby i tam upozorňovaly na správné chování v železničním provozu. Zmíněné zásady se zároveň samozřejmě netýkají jen dětí ale kohokoli, kdo se dostane do kontaktu se železnicí.

Zdroj: ČD

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *