Váš železničný portál
Registrovať sa

Dávaj pozor, neriskuj

Slovensko 18.7.2006 8:00 Michal Smalo Zobrazené: 866

Intenzita dopravných nehôd na železničných priecestiach v posledných rokoch výrazne rastie Je smutné, že sa železnica stala akýmsi nepopulárnym nástrojom na ukončenie života. V histórii sa nevyskytuje ani jeden prípad, keď k tragédii na železničnom priecestí došlo vinou železníc. Bohužiaľ, nešťastia si spôsobujú vodiči alebo chodci, ktorí sa snažia ušetriť sekundy a minúty tam, kde ich to väčšinou stojí život. A to len pre to, že nezodpovedne nerešpektujú, prehliadajú alebo ignorujú signalizáciu pred železničným priecestím. Paradoxom všetkého je že, k viac ako 40% nehodám dochádza na železničných priecestiach so závorami…

Aj preto Železnice Slovenskej republiky neustále apelujú na verejnosť a ešte na jeseň minulého roka v spolupráci so Železničnou políciou odštartovali kampaň pod názvom „Dávaj pozor, neriskuj!“, ktorej cieľom bolo aspoň do určitej miery posilniť vedomie vodičov o tom, že je potrebné rešpektovať dopravné značenia a signalizáciu pri železničných priecestiach. V tejto oblasti ŽSR pripravujú ďalšie aktivity.

Povinnosti vodičov:
– Pri križovaní železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou má železnica vždy prednosť.
– Vyhláška č. 315/1996 o prejazde cestných motorových vozidiel cez priecestie hovorí, že pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Pred železničným priecestím musí vodič stáť v minimálnej vzdialenosti 15 m od priecestia.

Vodič nesmie vojsť na železničné priecestie ak:
– sa dáva výstraha dvoma striedavo blikajúcimi červenými svetlami,
– sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka,
– sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory,
– je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak, prípadne iné dráhové vozidlo,
-zamestnanec dráhy dáva znamenie na zastavenie krúžením červenou alebo žltou zástavkou, alebo červeným svetlom,
– situácia na železničnom priecestí nedovoľuje, aby ho vodič bezpečne prešiel.

– V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami bol zistený prudký nárast nehodovosti, pričom ani jedna nehoda nebola spôsobená chybou železníc. Už teraz je počet dopravných nehôd na priecestiach väčší ako za celý minulý rok.
– Treba zdôrazniť, že všetky železničné priecestia na Slovensku v správe ŽSR sú chránené. Spôsob zabezpečenia priecestia sa posudzuje podľa druhu železničnej trate, triedy cestnej komunikácie, intenzity cestnej a železničnej dopravy, atď. V posledných rokoch je však snaha počet železničných priecestí znižovať a naopak budovať mimoúrovňové križovania cestných komunikácií so železničnou traťou.
– Všetky zabezpečovacie zariadenia sú pod permanentným dohľadom ŽSR. Ak dôjde k výpadku nejakého zabezpečovacieho zariadenia, reagujeme operatívne a daná situácia sa musí riešiť okamžite. Je potrebné zdôrazniť, že doprava nikdy nie je bez kontroly. Ak sa nedá porucha odstrániť okamžite, vlaky jazdia v zasiahnutých úsekoch podľa iných pravidiel ako zvyčajne.
– ŽSR pravidelne vykonávajú v spolupráci so Železničnou políciou kontrolu dodržiavania pravidiel prechádzania cez priecestia a rešpektovanie dodržiavania zastavenia pred priecestím prostredníctvom skutočných kontrol priamo v teréne, pričom zisťuje značné porušenia zo strany vodičov cestných vozidiel. Zo šetrení zrážky vlaku a cestného vozidla na priecestiach bolo mnohokrát zistené, že vodič obehol celú skupinu stojacich vozidiel a vbehol priamo pod prichádzajúci vlak (aj pri správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení). Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti. I napriek sankciám (najčastejšie pokutám) je účinok týchto postihov minimálny.
– Veľkým problémom je vandalizmus, kedy dochádza k úmyselnému poškodzovaniu priecestných zabezpečovacích zariadení (rozbitá optika výstražných svetiel, zlomené rahná, poškodené, vyvrátené stojany a pod.).
– Najnehodovejšie oblasti na Slovensku sú okres Brezno, úsek Čadca – Makov a v Bratislave – priecestie Ivánska cesta. Na Ivánskej ceste v minulosti boli závory, ale kvôli častému poškodeniu zo strany verejnosti boli zrušené (nestíhali sme ich tak rýchlo opravovať).

V porovnaní s rovnakým obdobím za roky 2004 a 2005 sme za prvý polrok 2006 zaznamenali nárast. Je smutné, že sa počet takýchto nehôd každý rok zvyšuje.

Zdroj: ŽSR

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *