Váš železničný portál
Registrovať sa

ČD Cargo prědělává další Peršingy na ESa. 363.257 (ex 163.257) dnes na TBZ

Česká republikaPrevádzkaReportáže 11.8.2021 16:35 Vojtěch Fajkus Zobrazené: 3936

Dnes absolvoval stroj společnosti ČD Cargo 363.257-7 TBZ v úseku trati Přerov – Rohatec – Nedakonice – Rohatec – Přerov (52579/52663/52667/52847) s výsledkem výborným. A proč TBZ? Nápověda: stroj 163.257-9 (jednosystémový / stejnosměrný) byl rekonstruován v opravárenské společnosti ČMŽO Přerov na dvousystémový 363.257-7. Je to první stroj z osmnácti kusové objednávky pro společnost ČD Cargo. Dosazené trafo umožní stejný výkon na střídavé trakci jako na stejnosměrné. Stroj je zachycen při posunu na na vlečce ČMŽO (stroj 754.704-6, který byl zařazen do provozu), příprava na jíízdu a odjezd z pravého přerovské přednádraží.

Přestavba hnacích vozidel ř. 163 – implementace druhého systému pro provoz na síti 25 kV / 50 Hz

Předmětem zakázky je vybavení celkem až 18 hnacích drážních vozidel ř. 163 ve vlastnictví Zadavatele druhým systémem pro provoz i na železniční síti s trakční napájecí soustavou 25 k V / 50 Hz (dále jako „Implementace AC“) s tím, že po Implementaci AC budou vozidla označena řadou 363 a svými technickými parametry ve vztahu k systému 25 kV / 50 Hz budou odpovídat minimálně parametrům vozidel řady 363, a s tím související zajištění veškerých veřejnoprávních opatření a dodání souvisejících dokumentů a služeb. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče výslovně neupravené v zadávacích podmínkách se řídí českým právem, především zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nejedná se tedy o zadávací řízení dle tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že je zakázka částečně financována z podpory poskytnuté Zadavateli v rámci Výzvy č. 64 Řídicího orgánu OP Doprava, Programu Interoperabilita v železniční dopravě, Podprogram 2 Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob – umožnění provozu na systému 25 kV / 50 Hz, platí pro výběrové řízení rovněž „Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“ vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „Pravidla“). Podle těchto Pravidel je zakázka svou předpokládanou hodnotou vedena v režimu zakázky vyšší hodnoty. Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení seznámit se s těmito Pravidly.

Zdroj: tendr arena

Pridajte sa do diskusie!

1 komentár k: ČD Cargo prědělává další Peršingy na ESa. 363.257 (ex 163.257) dnes na TBZ

Jano zo dňa 17.8.2021 20:57

Dobrý večer priatelia,rada163251-260 depo Bohumín.Spoľahlivé stroje,vozil som s nimi rýchliky do Košíc.

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *