Váš železničný portál
Registrovať sa

20.výročie prevádzky rušňov ES 499.1 na Slovensku

História 1.1.1970 0:00 Andrej Ivanič Zobrazené: 3604

 Tento monografický článok bude venovaný okrúhlemu 20. výročiu začatia prevádzky dvojsystémových univerzálnych rušňov radu ES 499.1 (363) na Slovensku a v depe Bratislava hlavné.
Je to zároveň prvý článok novej série na našej stránke, ktorým našim čitateľom ponúkneme vyčerpávajúce informácie ohľadom historického pohľadu týkajúceho sa prevádzky jednotlivých radov na Slovensku. Keďže žiadne železničné médium doteraz nevenovalo tomuto okrúhlemu 20. výročiu pozornosť, rozhodli sme sa pre Vás pripraviť tento monografický prierez týkajúci sa začatia prevádzky novej generácie dvojsystémových rušňov ES 499.1

Dvojsystémové nové elektrické rušne série ES499.1037 – ES499.1042 boli prvými rušňami, ktoré boli na Slovensko dodané ako prvé zo série ES 499. (363). Tieto rušne boli dodané priamo z výroby z podniku ŠKODA Plzeň a išlo o posledné rušnej uvedeného radu so starými označeniami rušňového radu.
Dodávka rušňov bola uskutočnená na základe objednávky ČSD č.820 Ú/1167/83.
Odovzdávanie a preberanie rušňov sa uskutočnilo na skúšobnom okruhu VÚŽ Cerhenice, kde boli rušne odovzdané pre depo Bratislava hlavné.
Rušňové depo pri tomto preberaní zastupovali:
Ing. Vladimír Ponický – vedúci prevádzky
Karol Bordáč – rušňovodič inštruktor depa Bratislava hlavné
Štefan Blaškovič – rušňovodič depa Bratislava

Prinášame Vám prehľad Technicko-bezpečnostných skúšok týchto rušňov:

číslo rušňa výrobné číslo dátum TBS veľký okruh ŽSO evid. stav RD BA prev. stav
ES499.1037 8148 25.1.1986 áno 18.12.1985 28.1.1986
ES499.1038 8149 25.1.1986 áno 18.12.1985 30.1.1986
ES499.1039 8150 25.1.1986 áno 20.12.1985 7.2.1986
ES499.1040 8151 25.1.1986 áno 20.12.1985 31.1.1986
ES499.1041 8152 25.1.1986 áno 22.12.1985 7.2.1986
ES499.1042 8153 25.1.1986 áno 24.12.1985 7.2.1986

Všetky rušne vyhoveli prevádzke ČSD hneď pri prvej skúške, pričom skúška bola vykonaná oboch napäťových systémoch (3 kV js a 25 kV 50 Hz str.)

ES499.1037 a S499.0027 pri údržbe v RD BA východ II. 5.9.1990


Prepravenie týchto rušňov do budúceho domovského depa prebiehalo nasledovne:

ES 499.1037, ES 499.1040 :
Zo ŽSO Cerhenice po Brno išiel spolu s rušňom radu ES499.1040. Z Brna išiel rušeň ES499.1037 na príprahu rýchlika R 675 Podlužan pred vlakovým rušňom S 499.0137 do Bratislavy. Rušeň ES 499.1040 ďalej pokračoval ako Násled 2515, a oba do Bratislavy prišli dňa 29.1.1986.
ES 499.1038:
Do Bratislavy prišiel dňa 30.1.1986 na príprahu medzinárodného rýchlika R 371 Pannonia pred vlakovým rušňom ES 499.017.
ES 499.1039, ES499.1041, ES 499.1042:
Do Bratislavy prišiel v noci zo 7./ 8.2.1986 ako vlak č.69199. Vo vlaku boli zaradené aj rušne ES 499.1041 a ES 499.1042.
V úseku Velim – Brno viezol konvoj rušeň radu ES 499.1042, ktorý mal v Brne poruchu filtrov a tak sa do čela konvoja dotal rušeň ES 499.1039, ktorý mal cestou z Brna do Bratislavy poruchu nabíjača.
Do Bratislavy mali prísť aj rušne ES 499.1049 – ES 499.1052, čo sa však neuskutočnilo a tak do Bratislavy prišli až rušne 363.088 až 363.107 v roku 1988.
Pri TBS rušne dosiahli maximálnu rýchlosť 132 km/hod.

Prvé nasadenia do prevádzky:

Prvé výkony začali tieto rušne vykonávať prakticky ihneď po ich dodaní a to vo vlakoch osobnej vozby.

PREVÁDZKU RUŠNOVÉHO RADU ES 499.1 NA SLOVENSKU OFICIÁLNE OTVORIL RUŠEŇ ES 499.1037 DŇA 30.01.1986.

ES 499.1037: dňa 30.01.1986 viezol R 674 Podlužan do Brna, kde podľa turnusu zastupoval laminátku S 499.0135, pričom z Brna do bratislavy sa vrátil s vlakom R 675 Podlužan, kde následne bol odstavený kvôli deravej streche.
Dňa 07.02.1986 bol vrátený do prevádzky, kde v žst. Bratislava hl.st. na vlaku R 674 Podlužan vystriedal rušeň S 499.0121 a s týmto rýchlikom pokračoval do Brna a následne na R 675 Podlužan do Štúrova.

ES 499.1038 začal svoju prevádzku dňa 31.01.1986, kde za S 499.0130 nastúpil na obrat R 674/ R 681/ Os 2540 do Břeclavi a späť Os 2549 do Bratislavy. V bratislave v neskorých nočných hodinách vystriedal na čele R 652 Horehronec rušeň S 499.1010, kde s týmto rýchlikom pokračoval do Brna.
nasledujúci deň 01.02.1986 nastúpil na R 652 Horehronec v Brne, ktorý odviezol do Palárikova odtiaľ R 656 Ďumbier do Bratislavy N.M., následne LV vlakom do Ba hl.st. a večer opäť na R 675 Podlužan do Štúrova z Bratislavy hl.st.
Tretím dňom jeho prevádzky bol vlak Os 2408 zo Štúrova do Bratislavy.

ES 499.1039: prvým dňom služby toho rušňa bol deň 8.2.1986, kde v žst. Bratislava hl.st nastúpil na R 652 Horehronec výmenou za laminátku S 499.1010, ktorá tento rýchlik doviezla po Bratislavu. Rušeň rýchlik odviezol do Brna, kde sa následne vracal na obratovom R 653 Horehronec z Brna do Palárikova a odtiaľ naspäť na R 656 Ďumbier do Ba N.M. Z Ba N.M. odišiel Lv späť na Hlavnú stanicu a nastúpil na vlak Os 2413.
Nasledujúci deň 10.02.1986 tento rušeň sa nachádzal v turnusovom obrate Os 2416/ Os 2540 / Os 2549, po ktorom bol odstavený kvôli skratu pulzného trafa.
Nasledovala mesačná odstávka z prevádzky tohto stroja, kde dňa 10.3.1986 bol zapriahnutý ako nečinný vlakový za prípražný ES 499.0007 na R 570 Vysočina do Prahy. Tento rýchlik z východzej stanice Nové Zámky v tento deň priviezla gorila ES 499.0001. Rušeň bol na tomto vlaku odoslaný do ŽSO do Škoda servisu. Po jeho oprave dňa 11.3.1986 vykonal skúšky na ŽSO Cerhenice a 15.3.1986 bol vo vlaku EPn 67137 vrátený do Bratislavy.
Nasledujúci deň po návrate, 16.3.1986, sa už však objavuje v čele prestížneho Ex 172/173 Slovenská Strela do Prahy a naspäť.
17.3.1986 od stroja ES 499.0015 v Bratislave preberá R 377 Meridian, s ktorým odchádza do Štúrova a naspäť dovezie Ex 372 Balt-Orient do Bratislavy.

ES 499.1040: dňa 02.02.1986 od rušňa S 499.0127 prevzal v Bratislave R 653 Horehronec, ktorý odviezol do Palárikova, do Ba N.N. sa vrátil v čele R 656 Ďumbier a následne viezol pár R 674/675 Podlužan do Brna a naspäť. Dňa 05.02.1986 je kvôli poruche EDB odstavený a mimo prevádzky je až do 13.02.1986, kedy v tento deň nastúpi na vlak Os 2540do Břeclavi a späť na Os 2549 a R 652 opäť do Brna.
Nočným obratom z Brna do Palárikova poviezol R 653 Horehronec a späť R 656 Ďumbier do Ba N.M. a následne je odstavený kvôli poruche usmerňovača do 19.2.1986.Na ďalší vlak nastúpil 20.2.1986 v Bratilsave, kde od laminátky S 499.1008 prevzal pár rýchlikov R 674/R675 Podlužan do Brna a naspäť.

ES 499.1041: začal svoj prvý výkon dňa 8.2.1986 na pároch osobných vlakov Os 2540/ Os 249, po ktorých po príchode z Břeclavi bol odstavený kvôli elektrickému výkonu. V prevádzke sa znova objavuje dňa 20.02.1986 na Os 2413 do Nových Zámkov, Lv do Komáromu a odtiaľ Ex 236 Báthory do Leoplodova, kde nočným výkonom dňa 21.02.1986 pokračuje z Leopoldova do Komáromu MÁV s Ex 237 Báthory, Lv do Nových Zámkov a Os 2416 do Bratislavy, kde je opäť odstavený kvôli elektrickému výkonu.
Dňa 26.02.1986 bol na závese R 503 Dargov prepravený do Žiliny, kde sa konala výstava pri príležitosti 30 rokov elektrifikácie železníc na Slovensku. Na tejto výstave sa okrem iného zúčastnili aj rušne E 499.0021, E 458.0040, E 669.2087, a E 479.1072). Zo Žiliny do Bratislavy sa vracia dňa 28.02.1986 na závese R 704. Už nasledujúci deň 01.03.1986 vystriedal v čele R 653 Horehronec laminátku S 499.0130, otočil obrat do Palárikova naspäť s R 656 Ďumbier a nasledovala jeho opätovná odstávka, tentokrát kvôli sklzu. Po oprave sa 4.3.1986 opäť vracia do prevádzky, tentokrát už bez väčších porúch.

ES 499.1042: začal svoju službu dňa 8.2.1986 na obrate Os 2413 do Nových Zámkov, Lv do Komáromu MÁV a odtiaľ do Leopoldova na Ex 236 Báthory, nočným obratom pokračoval z Leopoldova na Ex 237 Báthory do Komáromu MÁV a ďalej Lv do Nových Zámkov pre Os 2416 do Bratislavy. Ďalší deň 10.2.1986 s príprahom ES 499.0019 odchádza na Ex 74 Hungaria do Prahy, pre zapožičanie RD Praha Střed, kde od 13.2.1986 jazdí na obrate R613/R612 Dyje v úseku Praha-Jihlava s pražskými rušňovými čatami. Tento stav však nepotrvá dlho, pretože na rušni dňa 24.2.1986 nastáva skrat regulátora 1.motorovej skupiny a rušeň je prevezený na ŽSO Cerhenice do Škoda servisu, odkiaľ sa vracia späť do Prahy, z ktorej do Plzne odchádza dňa 3.3.1986 na vlaku Os 5621.
Dňa 10.3.1986 sa v závese R 757 vracia späť do Prahy a 11.3.1986 v závese R 571 Vysočina je prevezený do Bratislavy, kde tento rýchlik doviezla gorila ES 499.0005. 12.3.1986 je skúšobne nasadený na Ex 172 Slovenská Strela do Prahy, kam však nepríde, pretože ostáva neschopný pre závadu na stykači S37. Z tohto dôvodu obratový Ex 173 viezol rušeň S 499.0041 z nákladnej vozby. Dňa 29.3.1986 ostáva na R 674 opäť neschopný v žst. Malacky, kde sa prejavila závada na regulátore ťahu a preto obratový vlak odviezla laminátka S 499.004.

ES499.1040 vezie dňa 04.09.1990 súpravu R507 „Spišan“ z odstavného koľajiska na bratislavskú hlavnú stanicu

Po dodaní rušňov ES 499.1037-ES 499.1042 mali byť do Bratislavy následne dodané aj rušne ES 499.1049 -1052, čo sa však neuskutočnilo a dodávka ďalších rušňov radu ES 499.1, tentokrát už s nový označením 363 sa uskutočnila až v roku 1988 dodaním série strojov 363.088-363.107.

Zvláštnou kapitolou počas pôsobenia prvých rušňov radu ES 499.1 bola vozba prestížneho expresu Ex 172 / Ex 173 Slovenská Strela do Prahy a naspäť.Pre úplnosť uvádzame výkony týchto rušňov na uvedenom obrate vlakov:
20.2.1986 – ES 499.1038, vrátil sa s poruchou nabíjača
23.2.1986 – ES 499.1038
24.2.1986 – ES 499.1037
27.2.1986 – ES 499.1038
02.3.1986 – ES 499.1040
05.3.1986 – ES 499.1041 neschopný na Ex 173, z Kutnej Hory príprah rušňa S 499.0095
06.3.1986 – ES 499.1040 vrátil sa, ale s poruchou indikácie napätia
12.3.1986 – ES 499.1042 neschopnosť /viď vyššie/
13.3.1986 – ES 499.1041
15.3.1986 – ES 499.1040, po návrate oprava UNIPULZU
16.3.1986 – ES 499.1039
18.3.1986 – ES 499.1039
19.3.1986 – ES 499.1041, neschopný v žst. Malacky pre závadu na Unipulze a nabíjači, rušeň do Bratilsavy dovezený na závese Os 2543. Obratový Ex 173 z Kutnej Hory do Bratislavy doviezla laminátka S 499.0114.

Z dôvodu nespoľahlivosti rušňov ES 499.1 a ich neschopnostiach na exprese Slovenská Strela bol dňa 20.3.1986 vydaný zákaz ich nasadzovania na vozbu tohto expresu.

Po zabehaní sa týchto rušňov sa rušne s číslami 037-039 zaradili do turnusu a jazdili v turnusovej skupine 12 ES a to do februára 1988, kedy boli nasadzované na vozebné rameno Bratislava- Púchov, neskoršie aj do Žiliny a do Spišskej Novej Vsi. Po dodávke ďalších rušňov 363.133-147 boli tieto rušne preradené do nákladnej dopravy pre depo Leopoldov na vozebné rameno Bratislava- Vrútky.

Zoznam mimoriadnych a slávnostných výkonov rušňov radu ES 499.1:
Dňa 01.02.1988 stroj ES 499.1042 s rušňovodičom inštruktorom Karlom Klimom viezla skúšobne R 505 Dargov a obratový R 700 Polom v úseku Bratislava- Púchov a späť.

Dňa 02.02.1988 stroj ES 499.1039 s rušňovou čatou Karol Bordáč a Ján Klamo s dozorom prednostu depa Bratislava Ing. Dúbravom viezol prvý slávnostný elektrický vlak R 3 1105 Bratislava-Púchov, čím sa otvorila elektrická prevádzka na tejto trati.

Koniec prevádzky prvej série ES499.1 v RD BA hl.
V rokoch 1990 -1991 na základe rozhodnutia nastalo postupné odovzdávanie rušňov ES 499.1037-1042 do rušňovho depa Přerov. Tieto rušne neboli do Přerova odovzdané ihneď, pretože v Bratislave boli obľúbené a bratislavské rušňové čaty sa s nimi nerady lúčili.

Stroj ES 499.1041 svoj posledný bratislavský výkon absolvoval 03.07.1990 na R 1237 Nord Sued z Púchova do Štúrova, odkiaľ ako LV vlak išiel “ zelenou uličkou“ do Bratislavy hl.st. a potom do depa, kde sa odovzdal depu Přerov o 8.00 hod a ešte v ten istý deň sa previezol do Přerova.

Poslednými výkonmi stroja ES 499.1039 boli:
05.08.1990 – R 505 / R 700 s vlakovým rušňom 363.096 / R 705 Považan
06.08.1990 – R 508 Zemplín
07.08.1990 – prevzatým depom Přerov
08.08.1990 – odvezený do Přerova

ES 499.1038 bol dňa 15.8.2002 v pobočnom depe Bratislava východ 2 spolu s rušňom ES 499.1042 odovzdávaný Rušňovému depu Přerov.

ES 499.1042 dňa 14.8.1990 viezol EPn vlak zo Žiliny do Bratislavy a 15.8.1990 bol spolu s ES 499.1038 odovzdaný depu Přerov, avšak od 01.09.1994 bol predislokovaný do depa Praha Masarykovo.

Stroj ES 499.1040 dňa 30.10.1990 odklonom cez Nové Zámky viezol R 377/R 376 Meridian a to kvôli celodenným výlukám spojených s elektrifikáciou trate Bratislava Petržalka – Rajka MÁV, čo bol jeho posledný výkon v osobnej vozbe a dňa 05.10.1990 bol odovzdaný depu Přerov.

Rušeň ES 499.1037 bol v piatok dňa 18.1.1991 pripravený na odovzdanie do Přerova, no kvôli zamrznutému vzduchu sa odovzdanie sa neuskutočnilo. Následne depo Bratislava nmalo zámysel si tento rušeň ponechať z historického hľadiska, preto ho vyčistilo a nasadilo na osobnú vozbu v úseku Bratislava-Leopoldov- Galanta ( obrat Os 2822/ Os 2827 Leopoldov – Bratislava-Leopoldov, Os 12601/Os 12602 a Os 120603/Os 12604 Leopoldov-Galanta). Avšak dňa 26.2.1991 prišiel do depa Bratislava príkaz na okamžité odovzdanie tohto rušňa depu Přerov, po čom následne bol rušeň dňa 01.03.1991 odovzdaný depu Přerov.
Dňa 1.marca 1991 sa teda definitívne uzavrela kapitola prevádzky prvej série rušňov radu ES 499.1, ktoré z výroby boli dodané na Slovensko.
Po odchode týchto rušňov sa však už v depe nachádzali ďalšie stroje radu 363 z dvoch nasledujúcich dodávok priamo od výrobcu, ktoré prevzali štafetu v prevádzke vozby osobnej a nákladnej dopravy.

Tieto rušne sa dočkali aj istých spestrovacích doplnkov na ich výzore, kde napríklad stroj ES 499.1037 mal žlté lemovanie okien a pluhov a žlté madlá, ES 499.1038 zase mal bielo-červené čísla na označení, ES 499.1039 mal bledomodré lemovanie okien, a žlto-modré pásiky na pluhoch, bledomodrý obklad diaľkového reflektora, stroj ES 499.1040 mal zase biele lemovanie okien a rušne ES 499.1041 a ES 499.1042 neboli spestrené.

Aj napriek začatiu používania nového označenia pre tento rad označením 363, tieto rušne do Přerova odišli ešte s pôvodnými starými radovými číslami. O dva roky sa však začali vracať do Bratislavy s párom vlakov R 631/R630 spočiatku iba do Bratislavy a neskôr aj do Štúrova – vtedy už však dostali nové označenie radu 363.

info: Pavol Kukučík
úprava a spolupráca: Andy
foto: Pavol Kukučík

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *